Datum: 18 oktober 2018
Tid: 10.00-12.00, Kaffe och smörgås serveras från 9.30
Plats: Lugnetkyrkan
Anmälan: Senast 21 september, via formuläret nedan
Målgrupp: Föreläsningen, som är kostnadsfri, vänder sig till alla pedagoger i partnerförskola och -förskoleklass i Dalaregionen. I mån av plats kan även andra förskolor i regionen anmäla sig.

Med stor glädje kan vi nu bjuda in till en föreläsning med Professor Ingrid Pramling Samuelsson, som besöker Högskolan Dalarna. Föreläsningen kommer att handla om den reviderade läroplanen i förskolan och begreppen hållbar utveckling, undervisning, utbildning och digital kompetens i förskolan.

Ingrid Pramling Samuelsson, en av Sveriges mest erfarna och inflytelserika personer inom förskolans pedagogik och barns lärande, har under många år arbetat med och forskat kring barns tidiga lärande och dess koppling till förskolans målstyrning.

Pramling Samuelsson är professor i Early Childhood Education vid Göteborgs universitet och innehar en UNESCO-professur i early childhood education and sustainable development. Hon har även varit Sverige-ordförande för den internationella organisationen OMEP, World organisation for Early Childhood Education.

Varmt välkommen med din anmälan!

Senast granskad: