Samskapande forskning

Den utbildningsvetenskapliga forskningsansatsen vid Högskolan Dalarna har ett fokus på pedagogiska praktiker. Skolforskningsfonden syftar till att utveckla praxisnära utvecklings- och forskningsfrågor som samproduceras av skola och akademi.
Senast granskad: