Arbeta i skola och akademi

Vi tror att forskningsansatsen och lärarutbildningen vid Högskolan, liksom en skolutveckling på vetenskaplig grund, har god potential att korsbefrukta varandra. Är du intresserad av att arbeta i skola och akademi, samtidigt?

Vi har ständigt intresse att komma i kontakt med lärare som gillar att undervisa, och som har en examen på magister, lic- eller doktorsnivå. Fyll i dina uppgifter nedan. Läs också mer om vår idé att knyta ihop forskning, lärarutbildildning och skolutveckling genom så kallade kombinationstjänster.

Senast granskad:
Senast granskad: