Forskning och utveckling

Hos de aktörer som knyts genom PUD-samarbetet finns strategi, vilja och kompetens att fortsätta att utveckla samarbetet ytterligare. Vad ska då utvecklas? Samarbetet inom PUD syftar till att stärka utvecklingen vid regionens skolor, lärarutbildningen vid Högskolan Dalarna samt Utbildning och lärande, vid vilken den skolrelaterade forskningen på Högskolan Dalarna främst är härbärgerad.  Samarbetet konkretiseras bland annat till att lärare/forskare arbetar både i akademi och skola, att forskning samproduceras, och att vi bedriver en forskarutbildning.

Senast granskad:
Senast granskad: