Dalatorget 9 september 2022

Banner

Dalatorget är en mötesplats för skolor, lärare, studenter och Högskolan Dalarnas lärarutbildningar. Här kommer att bjudas på presentationer av examensarbeten, utställningar från kommuner, skolor, forskare och bokförlag, föreläsningar, rundabordssamtal och seminarier med fokus på aktuell forskning och skolutvecklingsarbeten. Mötesplatsen kommer att ha sitt centrum i högskolans bibliotek (campus Falun).

Inbjudan riktar sig till regionens lärare, skolledare, studenter och lärarutbildare. Här möts vi för samverkan och inspiration!

Våra första arbetsintegrerade studenter kommer under dagen att firas med en examensceremoni.

Högskolan Dalarna bjuder på för- och eftermiddagsfika. Möjlighet att inta lunch finns till exempel på restaurang Vildgåsen, Scandic Hotell eller i Lugnetkyrkans restaurang.

Senast granskad:
9 september 2022 kl 9 -16

Anmäl så snart som möjligt, helst före sommaren, men senast 26 augusti

Vid frågor kontakta

Karin Nordmark knr@du.se

Senast granskad: