Introduktion

Delegering

Andra webbutbildningar

Omvårdnad

En utbildning om basala hygienrutiner har framställts av "Vårdhygien i Stockholms län". Utbildningen tar ca 15 minuter och det finns möjligheter att skriva ut ett diplom efter genomgången utbildning.

Blankett "Basala hygienrutiner och personligt hygienansvar"

Kontakt

Univ lektor omvårdnad
023-77 87 02
Senast granskad: