Undersköterskor och övrig vårdpersonal

Detta är en kunskapsbank för undersköterskor och övrig vårdpersonal att hämta information som kan bidra till och utveckla arbetet inom den kommunala hälso- och sjukvården.

Introduktion

Delegering

Kontakta MAS i respektive kommun för att få tillgång till kunskapstesterna för delegering

 

Andra webbutbildningar

Omvårdnad

En utbildning om basala hygienrutiner har framställts av "Vårdhygien i Stockholms län"Problem med att starta utbildningen? I dagsläget kan E-utbildningen endast köras från en PC, den fungerar inte i mobiltelefoner eller Ipad. En ny version som ska fungera mer brett är på gång så småningom. Dessutom måste ett plug-in-program som heter ”Flash player” från Adobe vara installerat. På vissa arbetsplatser har denna funktion avinstallerats. Utbildningen tar ca 15 minuter och det finns möjligheter att skriva ut ett diplom efter genomgången utbildning.

Blankett "Basala hygienrutiner och personligt hygienansvar"

Kontakt

Univ lektor omvårdnad
Senast granskad: