Rehabilitering

Enligt hälso- och sjukvårdslagen har alla patienter rätt till en bedömning av den totala situationen. I vissa fall ska även en medicinsk bedömning ske.

Rehabilitering

Aktuella yrkesgrupper vid rehabilitering i kommunal verksamhet är främst fysioterapeuter/sjukgymnaster och arbetsterapeuter.

Prioriteringsordning rehabilitering nov 2020

 

Senast granskad: