Omvårdnad

Här hittar du material som rör omvårdnad.

Rutin för personer med sväljsvårigheter

  1. Riktlinje
  2. Bilaga 1 sittställningar
  3. Vattensväljningstest
  4. MEONF-II
  5. MEONF-II Manual för uppföljning och åtgärder

Filmer om olika omvårdsituationer

En utbildning om basala hygienrutiner har framställts av "Vårdhygien i Stockholms län". Utbildningen tar ca 15 minuter och det finns möjligheter att skriva ut ett diplom efter genomförd utbildning.

Till utbildningen  Vårdhygien i Stockholms län

Problem med att starta utbildningen? I dagsläget kan E-utbildningen endast köras från en PC, den fungerar inte i mobiltelefoner eller Ipad. Plug-in-programmet ”Flash player” från Adobe behöver vara installerat.

Blankett: Basala hygienrutiner och personligt hygienansvar (PDF)

Efterlevandesamtal

Broschyren "Närståendestöd" från Svenska Palliativregistret kan lämnas till anhöriga i samband med dödsfall. Detsamma gäller "Närståendeenkät" från Svenska Palliativregistret.  

Rutiner för "Uppföljning av efterlevande inom särskilda boenden i Dalarna" kan användas som stöd.

Senast granskad: