Omvårdnad

Här hittar du material som rör omvårdnad.

Rutin för personer med sväljsvårigheter

  1. Riktlinje
  2. Bilaga 1 sittställningar
  3. Vattensväljningstest
  4. MEONF-II
  5. MEONF-II Manual för uppföljning och åtgärder

Filmer om olika omvårdnadssituationer

Socialstyrelsen har framställt en utbildning om basala hygienrutiner som riktar sig till personal inom särskilt boende, hemtjänst, LSS-boende och i bostad med särskild service enligt SoL. Den första modulen tar ca 30 minuter och de specifika delarna ca 10-15 minuter. 

Till Socialstyrelsens utbildning Basala hygienrutiner i vård och omsorg. Du behöver bara registrera dig för att ta del av utbildningen.  

Blankett: Basala hygienrutiner och personligt hygienansvar 210127

Standardvårdplaner

Standardvårdplaner och användarhandledning

Efterlevandesamtal

Broschyren "Närståendestöd" från Svenska Palliativregistret kan lämnas till anhöriga i samband med dödsfall. Rutiner för "Uppföljning av efterlevande inom särskilda boenden i Dalarna" kan användas som stöd.

Senast granskad: