Workshop: Nytt Vård- och omsorgsprogram vid demenssjukdom

Socialstyrelsen presenterar de nationella riktlinjerna och resultat från utvärderingen av de gamla riktlinjerna. Sedan presenteras länets nya vård-och omsorgsprogram som bygger på de nationella riktlinjerna.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 09:00 - 16:00
Plats: Campus Falun
Lokal: Högskolan Dalarna, Föreläsningssal 6, F106

Nytt vård-och omsorgsprogram för personer med demenssjukdom i Dalarna 2018

Förmiddagen inleds med att socialstyrelsen presenterar de nationella riktlinjerna och resultat från utvärderingen av de gamla riktlinjerna. Eftermiddagen presenteras länets nya vård-och omsorgsprogram som bygger på de nationella riktlinjerna.

Dagen är riktad till politiker, beslutsfattare och medarbetare i landstinget och länets kommuner, som arbetar med att utveckla vården och omsorgen av personer med demenssjukdom.

Dagens innehåll

Kaffe serveras från 8.30

9.00 – 11.30

  • Inledning och presentation
  • Socialstyrelsen

12.30 – 15.30

  • Vård-och omsorgsprogrammet, länsövergripande
  • Gruppdiskussioner

15.30

  • Avslutning

Anmälan

Anmäl dig senast 14 september på regiondalarna.se 

Kostnad

Kostnadsfritt
Var och en ordnar sin lunch

Förslag matställen:

  • Vildgåsen (Högskolan)
  • Scandic Hotell
  • Lugnetkyrkan

Parkering Högskolan Dalarna

Parkering på Högskolan kräver att bilens registreringsnummer  skrivs upp på en lista i receptionen.

Kontakt

Vid frågor, kontakta Katarina Johansson 023-77 70 57 (Region Dalarna)