ViSam-utbildning

Välkomna till utbildning i ViSam för ett strukturerat arbetssätt i bedömning
av äldres hälsa, vid akut försämring.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 13:00 - 16:00
Plats: Älvdalen
Lokal: Catharinasalen på Tallbacken, Permatsvägen 10

Målet är att alla sjuksköterskor som arbetar i den kommunala hälso- och sjukvården i Dalarna ska genomgå ViSam-utbildning under 2018. Det innebär också att nyanställda sjuksköterskor i pilotkommunerna (Mora, Orsa och Rättvik) ska delta.

Det är viktigt att alla deltagare har sett de inspelade filmerna av Björn Lennhed innan utbildningstillfället.
Filmerna finns tillgängliga, från och med den 13/8-2018, på webbsidan för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård.

För de deltagare som inte har sett filmerna i förväg (totalt 3,5 timmar), ska det finnas möjlighet att se dem på plats samma dag kl. 08.30.

Alla har möjlighet att välja det utbildningstillfälle som passar bäst.

Skicka anmälningarna till Suzan Jacobs sjc@du.se, senast en vecka före utbildningstillfället och ange namn, mailadress, önskat datum samt om du har behov av att se filmerna på plats på förmiddagen.

Senast en vecka före utbildningstillfället kommer bekräftelse till alla anmälda samt information om aktuell lokal.

Hjärtligt välkomna!