VFU samordnarmöte

Inbjudan till samordnarträff för VFU i länets kommuner och Norberg

Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet

Datum: , kl 13:00 - 15:00
Plats: via zoom
Lokal: Digitalt via zoom

Inbjudan till samordnarträff för VFU i länets kommuner och Norberg

Datum: onsdag 27 januari -21 via ZOOM Tid: 13.00 -15.00

Klicka på länken: https://du-se.zoom.us/j/69439172180

Anmäl ditt deltagande till Marie Olsen moe@du.se senast tisdag 26 januari

Vi kommer att diskutera följande punkter:

Marie Olsen ny VFU-samordnare

Information från programmet – Suzan Jacobs
Kommande behov VFU inför HT2021 – Suzan Jacobs
Kommunal Vårdutveckling KKHS – Therese Granström
Vi går laget runt och ni får berätta hur ni har det i kommunerna

För mer information kontakta