Värdigt liv och välbefinnande inom äldreomsorgen – vad tycker de äldre?
1 min läsning

Inbjudan till föreläsning och diskussion

Värdigt liv och välbefinnande inom äldreomsorgen
– vad tycker de äldre?

Alla som arbetar inom kommunal äldrevård är välkomna!
När?
Onsdag
13:00
16:00
till
Var?
Fågelsången i Kristinerummet, Peter Cruses väg 3.
Säter

Den nationella värdegrunden inom äldreomsorgen anger att de äldre ska få leva ett värdigt liv och uppleva välbefinnande. För att leva ett värdigt liv är det viktigt att få vara självbestämmande, att min integritet respekteras, att jag får vara delaktig, att de in­satser som jag får är individanpassade och av god kvalitet samt att jag får ett gott bemötande. För att uppleva välbefinnande är det viktigt att känna trygghet och meningsfullhet.

Anmälan till ”Värdigt liv och välbefinnande inom äldreomsorgen” (pdf)