Föreläsning -Sammanhållen vårdkedja för personer med självskadebeteende

Omvårdnadsrådet bjuder in till öppen föreläsning.
Kristin Höglund, leg ssk och Cecilia Andersson, skötare, båda från vuxenpsykiatrin föreläser.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 14:30 - 15:15
Plats: Campus Falun
Lokal: Föreläsningssalen Falu lasarett samt Uppkoppling till länets alla lasarett och vårdcentraler