Föreläsning -Sammanhållen vårdkedja för personer med självskadebeteende

Omvårdnadsrådet bjuder in till öppen föreläsning.
Kristin Höglund, leg ssk och Cecilia Andersson, skötare, båda från vuxenpsykiatrin föreläser.
När?
Imorgon, Tisdag
14:30
15:15
till
Var?
Föreläsningssalen Falu lasarett samt Uppkoppling till länets alla lasarett och vårdcentraler
Falun