Öppen föreläsning om Peer Learning

Välkommen till omvårdnadsforum- Peer Learning som gemensam handledningsmodell för sjuksköterskestudenter i VFU
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 14:30 - 15:15
Plats: Campus Falun
Lokal: Föreläsningssalen Falu lasarett

Välkommen till Omvårdnadsforum- ett sätt att stärka omvårdnaden.  Henrietta Forsman, klinisk lektor Högskolan Dalarna/ Landstinget Dalarna, Ulrika Nelzén, studierektor för VFU Landstinget Dalarna och Susanne Andersson, leg ssk Palliativa Teamet i Mora pratar om Peer Learning. 

Föreläsningen ges i Föreläsningssalen på Falu lasarett , med uppkoppling till länets övriga vårdcentraler. Information om lokaler finns på INTRA samt på landstingets externa sida under omvårdnadsrådet. 

Vid frågor kontakta: katarina.olsson@ltdalarna.se, tel 070-565 32 72 

Ingen föranmälan behövs. 

Välkomna!