Palliativ vård för specialistprogrammet med inriktning demens

Camilla Udo håller i en föreläsning i palliativ vård för specialistprogrammet med inriktning demens
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 09:00 - 11:00
Plats: Campus Falun
Lokal: Högskolan Dalarna, Föreläsningssal 1

Här kommer information om hur ni rent praktiskt kan ta del av nedanstående föreläsning.

  1. Gå in på videochat.du.se
  2. Klicka på "Föreläsningssal 1". Namnet på föreläsningen och vilken tid den sänds kommer att visas.
  3. När du klickat in dig på "Föreläsningssal 1" öppnas ett nytt fönster där du kommer att se powerpointbilderna och kunna höra Camilla prata.