Omvårdnadsforum: Personcentrerad vård- implementeringsarbete på dialys- och njurmottagningen

Föreläsning under Omvårdnadsforum arrangerat av Omvårdnadsrådet i Dalarna.