INSTÄLLT Möte på högskolan Dalarna, Medicinskt ansvariga och HSL-chefer i Dalarnas kommuner

Digitalt möte via Zoom.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 13:00 - 14:00