Stärkt ledning för kvalitet och patientsäkerhet i den kommunala hälso- och sjukvården

Möte och diskussion för MASar/MARar samt verksamhetschefer HSL i Dalarnas kommuner
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet

Datum: , kl 08:30 - 16:30
Plats: Digitalt via zoom

 Program för digitalt möte med Susanne Wallin, 2learn

Varmt välkomna till denna heldag som handlar om hur vi tillsammans stärker hälso- och sjukvården i kommunerna. Vi kommer att mötas i Teams kl 8.30-16.30, fredagen den 29 januari 2021.

Målgrupp: MASar/MARar samt verksamhetschefer HSL i Dalarnas kommuner.

Mål för dagen:

”Få stöttning i att tillsammans arbeta för att stärka hälso- och sjukvården i länet”

 • Få igång den interna samverkan mellan MAS/MAR-verksamhetschef!
 • Nycklar till ett fungerande samarbete!
 • Påbörja och tydliggöra struktur för roller och ansvar! 
 • Arbeta mot samma mål!

Dagens upplägg:

”Stärkt ledning för kvalitet och patientsäkerhet i den kommunala hälso- och sjukvården" 

 Förmiddagen fokuserar på VAD som gäller!

 • Det gemensamma uppdraget
 • Mål för den goda vården
 • De författningsreglerade rollerna
 • Effektiviteten i ledningsarbetet 
 • Systematiskt arbetssätt i PDCA
 • Dialogövningar kring följande områden:
 • Vad är utmanade och svårt?
 • Vad saknar vi?
 • Vilka är våra förväntningar?
 • Vad vill vi?
 • Hur gör vi?

 Eftermiddagen fokuserar på HUR det kan göras!

 • Vårt eget ledningsteam
 • Delat ansvarstagande
 • Företrädarskap internt och externt
 • Gemensamma och separata arenor
 • Vår hälso- och sjukvårdsagenda
 • Effektivitet i ett gemensamt årshjul
 • Dialogövningar kring följande områden:
 • Vad är utmanade och svårt?
 • Hur bygger vi vårt eget ledningsteam?
 • Hur avsätter vi tid för vårt ledningsarbete?
 • Hur kommunicerar vi internt och externt?
 • Hur och var fattar vi gemensamma beslut?
 • Hur skapar vi samsyn i analyser av risker och förbättringsbehov?
 • Hur sprider vi goda och framgångsrika lärdomar i vår egen verksamhet?
 • Hur gör vi med PSB?  

 

Anmäl dig här senast den 22 januari 2020. Efter anmälan kommer du att få en länk till Teams.

I samband med anmälan måste du ange faktureringsadress samt referens.

Avgift: 1200 kr, exkl moms.

Varmt välkomna! 

 

För mer information kontakta