LSS Nätverksträff

Inbjudan till Nätverksträff LSS

Nätverket riktar sig till Sjuksköterskor, Fysioterapeuter, Sjukgymnaster och Arbetsterapeuter i Dalarnas kommuner som jobbar inom kommunal verksamhet mot LSS.

Datum: , kl 08:30 - 12:00
Lokal: Via Zoom

Dagordning
08.30- 09.15  Välkomna. Presentation och lägesbeskrivning från Dalarnas kommuner
09.15- 10.00  Föreläsning av Maria Fjellfeldt på Högskolan Dalarna
                      Överenskommelse Psykisk hälsa - en ”ny” nationell inriktning
10.15- 11.00  Diskussion i mindre grupper
11.00-11.15   Gemensam sammanfattning med Maria Fjellfeldt
11.15-11.50   Vi rundar av och lämnar över stafettpinnen till nästa kommun.
11.50-12.00   Therese Nilsson, Socialtjänstens utvecklingscentrum Dalarna                           
                      https://www.du.se/sv/Samverkan/sud/  
Välkomna önskar Borlänge kommun i samarbete med Högskolan Dalarna

När: tisdag den 1 februari 2022
Klockan: 08.30 - 12.00
Var: Digitalt via ZOOM
Hur: Klicka på länken nedan för att ansluta till mötet: https://du-se.zoom.us/j/68149928954
Anmäl ditt deltagande till Therese Granström tga@du.se Senast fredag 28 januari.

 

För mer information kontakta
Senast granskad: