Lokalt forum: nationella riktlinjer för vård vid Multipel Scleros (MS) och Parkinsons sjukdom

Du som beslutsfattare, politiker eller medarbetare inom landstinget och kommunal hälso- och sjukvård, patient eller har särskilt intresse är välkommen att vara med och bidra till en mer kunskapsbaserad och jämlik vård för personer med MS (Multipel Scleros) och/eller Parkinsons sjukdom i Dalarna.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.