Kompetensutveckling Missbruk bland äldre

Årets kompetensutvecklingsdagar handlar om missbruk bland äldre. I år kommer dagarna att ske digitalt via Zoom och varje dag kommer att fördelas på två tillfällen. Vi tar upp missbruk bland äldre ur olika vinklar i föreläsningar och frågestunder/gruppdiskussioner.

Händelsen har passerat