Kompetensutveckling Missbruk bland äldre

Årets kompetensutvecklingsdagar handlar om missbruk bland äldre. I år kommer dagarna att ske digitalt via Zoom och varje dag kommer att fördelas på två tillfällen.Den officiella inbjudan med information om hur man anmäler sig kommer att skickas ut i början av september.
Datum: , kl 13:00 - 16:00
Plats: Via zoom

Vi kommer att ta upp missbruk bland äldre från olika vinklar i föreläsningar och frågestunder/gruppdiskussioner, t.ex. Hur upptäcks beroende? Vad händer i kroppen? Hur påverkas den som missbrukar och omgivningen? Vad finns det för risker?


Personal från Högskolan Dalarna i samarbete med personal från Region Dalarna, Gagnefs kommun samt medlemmar ur Anonyma Alkoholister kommer att leda er genom de olika föreläsningarna/gruppdiskussionerna.
Målgrupp: Alla som arbetar med äldre i Region Dalarna, Dalarnas kommuner och privata vårdgivare i Dalarna


Välkomna!


Kunskapscentrum Kommunal Hälso- och sjukvård, Högskolan Dalarna
The Research Centre for Ageing and Later Life, Högskolan Dalarna

 

För mer information kontakta
Senast granskad: