Kompetensutveckling för undersköterskor som handleder sjuksköterskestudenter

Nu är det dags för Kompetensutvecklingsdag för undersköterskor som handleder studenter i sjuksköterskeprogrammet inom kommunal vård och omsorg.

Hur kan vi jobba utifrån ett personcentrerat förhållningssätt?
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 09:30 - 15:00
Plats: Campus Falun
Lokal: Lokal FÖ3 (E153)

Anmälan

Dagen är fullbokad!

Program

09.30  Välkommen och introduktion av dagen
10.00  Föreläsning Levnadsberättelse som en del av Personcentrerad omvårdnad.
11.00  Utbyte av erfarenheter kring Personcentrerad omvårdnad.
12.00  Lunch
13.00  Frågor och diskussioner kring studenthandledning och bedömningsunderlag.
14.30  Rundtur på Kompetenscentret på Falu Lasarett.

För mer information kontakta