Kompetensdag för handledande undersköterskor

Välkommen till kompetensdagen för handledande undersköterskor i termin 2.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 09:30 - 15:30
Plats: Campus Falun
Lokal: Högskolan Dalarna, Sal C339

Program

09.30 Studiehandledning i termin 2, info om ändringar
10.30 Kaffe och smörgås
11.00 Bedömningsunderlag, info om ändringar
12.00 Lunch (på egen bekostnad)
13.00 Reflektion enligt Gipps
13.15 Reflektion i grupp
14.15  Fika
14.30   Reflektion i grupp
15.00   Återsamling och sammanfattning
15.30   Avslutning

Anmälan

Anmäl dig och meddela eventuell specialkost till: sjc@du.se
Senaste dag för anmälan 3 oktober 2019