Utbildning

Del I: Instruktörsutbildning Durewall-metoden

Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) inbjuder till en instruktörsutbild-ning i Durewallmetoden. I korthet går metoden ut på att använda sig av ett lågaffektivt bemötan-de och mjukt självskydd vid störande eller utagerande beteende.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 00:00 - , kl 00:00
Plats: Campus Falun

På initiativ från Leksands kommun planerar vi nu att genomföra en utbildning tillsammans med Durewall-insititutet.
Syftet är att öka kompetensen när det gäller att i första hand förebygga utagerande och utmanande beteenden i våra verksamheter, detta genom att varje kommun utbildar ett antal instruktörer som i sin tur kan undervisa sina kollegor i respektive kommun. Med egna utbildade instruktörer har vi kompetensen inom den egna organisationen för att underlätta implementeringen i verksamheten. När vi gör denna gemensamma satsning så har vi också möjlighet att bilda ett gemensamt nät-verk av instruktörer för att stötta varandra i arbetet.

Om utbildningen
Utbildningen kommer att ske på Högskolan Dalarna (Falun) under hösten 2020. Den omfattar 10 dagar fördelade på tre tillfällen.

Preliminära datum
Del 1: 28-30 september
Del 2: 28-30 oktober
Del 3: 23-26 november

Kostnad
13 800:-/person (inkl kursmaterial, fika, lunch). Ordinarie kostnad: 23 900:-/person.

Antal deltagare
Max 36

Tilläggsinformation
Under 2020 har inte KKHS haft möjlighet att arbeta enligt de planer som vår styrgrupp har angett, utifrån rådande pandemi. Därför har vi sett en möjlighet att subventionera denna in-struktörsutbildning som kan vara ett viktigt tillskott i varje kommuns arbete.

Anmälan
Senast den 31 augusti
loa@du.se

Eventuella frågor kan skickas till ovanstående adress.

Mer information i inbjudan

Välkommen med din anmälan!

För mer information kontakta
Univ lektor omvårdnad