INSTÄLLD: Kompetensutvecklingsdag ”Äldre och missbruk”

Tyvärr är kompetensutvecklingsdag ”Äldre och missbruk” inställt på grund av Corona.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 09:00 - 16:00