INSTÄLLD: Kompetensutvecklingsdag ”Äldre och missbruk”

Tyvärr är kompetensutvecklingsdag ”Äldre och missbruk” inställt på grund av Corona.
Datum: , kl 09:00 - 16:00