Inspirationsdag om demensvård

Kunskapscentrum för Kommunal Hälso och Sjukvård (Högskolan) och
Enheten för hälsa och välfärd (Region Dalarna) inbjuder dig som arbetar med
äldre personer i kommuner och hos privata vårdgivare till en Inspirationsdag om
demensvård.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 09:00 - 16:00
Plats: Campus Falun
Lokal: Högskolan Dalarna, Campus Falun

"Vi arbetar med förbättringar i vård och omsorg"

Se bifogat program.

Kontakt: Katarina Johansson - katarina.johansson@regiondalarna.se

Inspirationsdagen är fullbokad!