Inspirationsdag om demensvård

Kunskapscentrum för Kommunal Hälso och Sjukvård (Högskolan) och
Enheten för hälsa och välfärd (Region Dalarna) inbjuder dig som arbetar med
äldre personer i kommuner och hos privata vårdgivare till en Inspirationsdag om
demensvård.
När?
Onsdag
09:00
16:00
till
Var?
Högskolan Dalarna, Campus Falun
Falun

"Vi arbetar med förbättringar i vård och omsorg"

Se bifogat program.

Kontakt: Katarina Johansson - katarina.johansson@regiondalarna.se

Inspirationsdagen är fullbokad!