Seminarium om Nyutexaminerade sjuksköterskors möte med arbetslivet

Välkommen till ett seminarium om Nyutexaminerade sjuksköterskors möte med arbetslivet- Hur får vi nya sjuksköterskor att stanna i yrket?
Seminariet har sin utgångspunkt i forskningsprojektet LUST (Longitudinell Undersökning av Sjuksköterskors Tillvaro).
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 13:00 - 16:00
Plats: Campus Falun
Lokal: Föreläsningssalen Falu lasarett, med uppkoppling mot länets övriga lasarett och vårdcentraler

De första åren för nyutexaminerade sjuksköterskor är tuffa. Många drabbas av stress och sjukskrivning. I LUST-projektet har man undersökt hur utbildningen förbereder de studerande för arbete inom vården och hur de nyutexaminerade sjuksköterskorna trivs i sitt yrke.

Seminariet avslutas med gemensam diskussion. Ta gärna med dig en fråga!

Föredragande:
Petter Gustavsson, professor psykologi, Karolinska institutet
Ann Rudman, forskare och sjuksköterska, Karolinska institutet

Målgrupp: Chefer och ledare i Region Dalarna och kommunerna i länet. MAS och MAR i kommunerna, medarbetare på HR, programansvariga Högskolan Dalarna

Anmälan: Ingen föranmälan krävs, seminariet är kostnadsfritt

Kontaktperson: Katarina Olsson, samordnare Omvårdnadsrådet, tel: 072-565 32 72
epost: katarina.olsson@ltdalarna.se 

LUST-projektet
Sjuksköterskor arbetar i ett fysiskt och känslomässigt krävande yrke. Både den utbildning som leder till yrkesexamen och den vårdorganisation sjuksköterskor arbetar inom har genomgått omfattande förändringar det senaste decenniet. I LUST-projektet undersöker vi hur utbildningen förbereder de studerande för arbete inom vården och hur de nyfärdiga sjuksköterskorna trivs i sitt yrke. Undersökningen ingår i ett större projekt i vilket forskare arbetar med att kartlägga hur människor mår i sitt arbetsliv.

Varmt välkommen! Omvårdnadsrådet Dalarna i samverkan med HR