Förskrivning av inkontinenshjälpmedel - fördjupningskurs 1

Kursen vänder sig till förskrivare som deltagit i "Förskrivning av inkontinenshjälpmedel - baskurs".
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 09:00 - 16:00
Plats: Campus Borlänge
Lokal: LD Hjälpmedel, Skomakargatan 22, konferensrum 2004

(tidigare kallad "Förskrivardag fördjupning)

Den här dagen fördjupar vi oss i bäckenbottenträning och blåsträning samt lär oss mer om beställningsportalen, samt diskuterar kring olika patientfall.

Anmälan

Anmäl dig på Landstinget Dalarnas webbplats senast 21 september. Där hittar du även mer information.

Förbered dig innan kursen genom att:

  • Ta med ett eget patientfall (utan personuppgifter) och utredningsverktyg såsom anamnes/status, läckagemätning, urinmätning.