Förskrivning av inkontinenshjälpmedel - baskurs

Kursen vänder sig nu till ALLA förskrivare som inte gått utbildningen innan (tidigare kursnamn: "Förskrivning av inkontinenshjälpmedel för nya förskrivare").
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 09:00 - 16:00
Plats: Campus Borlänge
Lokal: LD Hjälpmedel, Skomakargatan 22, konferensrum 2004

Kursen omfattar

  • Introduktion till utredning, behandling och åtgärder vid blåsdysfunktion
  • Grunderna vid individuell förskrivning av inkontinenshjälpmedel
  • Hjälpmedel vid hygien och toalett samt trycksårsförebyggande åtgärder
  • Utprovning och val av hjälpmedel inom upphandlat sortiment
  • Utvärdering och planerad uppföljning

Anmälan

Anmäl dig på Landstinget Dalarnas webbplats senast 9 november. Där hittar du även mer information om kostnad.

För att få ut så mycket som möjligt av dagen ska man förbereda sig innan kursen genom att: