Förskrivning av inkontinenshjälpmedel - baskurs
1 min läsning

Kursen vänder sig nu till ALLA förskrivare som inte gått utbildningen innan (tidigare kursnamn: "Förskrivning av inkontinenshjälpmedel för nya förskrivare").
När?
Torsdag
09:00
16:00
till
Var?
LD Hjälpmedel, Skomakargatan 22, konferensrum 2004
Borlänge

Kursen omfattar

  • Introduktion till utredning, behandling och åtgärder vid blåsdysfunktion
  • Grunderna vid individuell förskrivning av inkontinenshjälpmedel
  • Hjälpmedel vid hygien och toalett samt trycksårsförebyggande åtgärder
  • Utprovning och val av hjälpmedel inom upphandlat sortiment
  • Utvärdering och planerad uppföljning

Anmälan

Anmäl dig på Landstinget Dalarnas webbplats senast 7 september. Där hittar du även mer information om kostnad.

För att få ut så mycket som möjligt av dagen ska man förbereda sig innan kursen genom att: