Seminarium: Värdigt liv och välbefinnande inom äldreomsorgen

Alla som arbetar inom kommunal äldrevård är välkomna på föreläsning och diskussion om värdigt liv och välbefinnande inom äldreomsorgen. Du kommer att få ta del av äldre personers berättelser om upplevelser av värdigt liv och välbefinnande.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 13:00 - 16:00
Plats: Orsa
Lokal: Kättingen, Dalagatan 1

Den nationella värdegrunden inom äldreomsorgen anger att de äldre ska få leva ett värdigt liv och uppleva välbefinnande. För att leva ett värdigt liv är det viktigt att få vara självbestämmande, att min integritet respekteras, att jag får vara delaktig, att de insatser som jag får är individanpassade och av god kvalitet samt att jag får ett gott bemötande. För att uppleva välbefinnande är det viktigt att känna trygghet och
meningsfullhet. För att vi som vård- och omsorgspersonal ska kunna arbeta för
att de äldres ska uppleva ett värdigt liv och välbefinnande är det viktigt att vi utgår från vad de äldre själva tycker är viktigt utifrån värdegrunden.Anmälan till föreläsningen Värdigt liv och välbefinnande inom äldreomsorgen.

För mer information kontakta