Föreläsning: demenssjukdomar, utredning och behandling

Överläkare Björn Lennhed föreläser om demenssjukdomar, utredning och behandling. Föreläsningen kommer också beröra läkemedel och äldre i stort.