Föreläsning: demenssjukdomar, utredning och behandling

Överläkare Björn Lennhed föreläser om demenssjukdomar, utredning och behandling. Föreläsningen kommer också beröra läkemedel och äldre i stort.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 09:00 - 12:00
Plats: Campus Falun
Lokal: Högskolan Dalarna, FÖ1
För mer information kontakta