Föreläsning: BPSD-registret

Carina Törnkvist föreläser om BPSD-registret (Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens) på en övergripande nivå.