Föreläsning: BPSD-registret

Carina Törnkvist föreläser om BPSD-registret (Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens) på en övergripande nivå.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 09:00 - 11:00
Plats: Campus Falun
Lokal: Högskolan Dalarna, FÖ2
För mer information kontakta