Föreläsning: BPSD-registret och SveDem

Gudrun Strandberg föreläser om användning och dokumentation av BPSD-registret (Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens) samt om SveDem (Svenska Demensregistret).
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 13:00 - 15:00
Plats: Campus Falun
Lokal: Högskolan Dalarna, FÖ2
För mer information kontakta