Föreläsning: BPSD-registret och SveDem

Gudrun Strandberg föreläser om användning och dokumentation av BPSD-registret (Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens) samt om SveDem (Svenska Demensregistret).