Föreläsning - Bry sig om- ett vårdvetenskapligt praxisbegrepp

Maud Karlsson, hälsovårdsdoktor, leg ssk och verksamhetschef Specialist Palliativ vård föreläser
När?
Tisdag
14:30
15:15
till
Var?
Föreläsningssalen Falu lasarett samt uppkoppling till länets alla övriga lasarett och vårdcentraler
Falun