Fall, fallrisk och fallprevention genom träning

Välkommen till en träff med Michail Tonkonogi, forskare på Högskolan Dalarna
Datum: , kl 14:00 - 14:30
Lokal: Via zoom

Klicka på denna länk för att komma till zoom-rummet https://du-se.zoom.us/j/61338154959

Michail kommer att berätta om sitt senaste forskningsprojekt som handlar om Fall, fallrisk och fallprevention genom träning.

Är fallolyckor en naturlig följd av åldrandet? Vilka möjligheter finns det för trygg rörelse och aktivitet även i hög ålder? Går det att förebygga fall och fallskador genom specifik och målinriktad träning?

Sedan finns tid att fråga och diskutera projektet och resultatens praktiska tillämpningar.

 

Aktuella länkar:

https://www.studentlitteratur.se/kurslitteratur/omvardnad-och-vard/geriatrik-och-gerontologi/fall-fallrisk-och-fallprevention

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7461350/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7256641/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8052647/

 

Anmäl dig till tga@du.se senast tisdag 15 februari så skickar jag zoomlänken till dig.

Senast granskad: