Ensamhetsdagen - en dag om ensamhet bland äldre och vad vi kan göra för att bryta den

I höst erbjuder vi en kompetensutvecklingsdag om ensamhet bland äldre, riktad till alla som jobbar med äldre i Dalarna.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 09:00 - 15:30
Plats: Campus Falun
Lokal: Högskolan Dalarna

Ensamhet kommer att tas upp från olika vinklar i föreläsningar och workshops.

  • Vad är ensamhet?
  • Ser det olika ut i glesbygd och tätort?
  • Hur bemöter man ensamhet och vad gör det med oss i mötet?
  • Hur kan tekniska hjälpmedel hjälpa till att understödja sociala relationer?

Målgrupp: Alla som arbetar med äldre i Dalarna.

Medverkande: Personal från Högskolan Dalarna, Region Dalarna och Älvdalens kommun.

Mer detaljerad information om dagen kommer i början av september. Då kommer det också vara möjligt att göra anmälan om deltagande.

Anmälan

Anmäl dig senast 17/10.

Se anmälan och detaljerat program