Durewallutbildning

Tredje och sista modulen instruktörsutbildningen i Lågaffektivt bemötande och mjukt självskydd