Öppen föreläsning

Omvårdnadsforum: Diabetesenkäten lyfter fram patientperspektivet i diabetesvården

Föreläsning under Omvårdnadsforum arrangerat av Omvårdnadsrådet i Dalarna.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 14:30 - 15:15
Plats: Falu lasarett
Lokal: Föreläsningssalen Falu lasarett, med uppkoppling mot länets övriga lasarett och vårdcentraler
Föreläsare: Maria Svedbo Engström, medicine doktor, leg. sjuksköterska, Högskolan Dalarna