KTP-projekt

Pågående och genomförda projekt inom KTP

KTP Energi Sverige 

Mittuniversitet/IUC Z-Group

Lundstams Återvinning

Samarvbetet mellan Lundstams,IUC Z-Group och Mittuniversitetet pågick januari-september 2020.

Företaget har sett väldigt goda resultat av projektet, bland annat har de till viss del omorganiserat sin verksamhet och designat en tjänst till projektledare Linus som nu arbetar som Miljöingenjör på företaget.

 • KTP Projektledare: Linus Theorell
 • Processledare: Gunnar Elmroth
 • Kontakt på Företaget: Mattias Marktin
 • Akademisk coach: Torbjörn Skytt
 • Affärscoach:

Lundstams Återvinning har en toppmodern robotsorteringsanläggning men ville se över sin energianvändning på resten av företaget. Linus har arbetat med en energikartläggning på Lundstams Återvinning och även lagt fram förslag på energieffektiviserande åtgärder. Projektet har förlängts för att ge Linus tid att söka investeringsstöd för vidare arbete.

Supply Chain

Vemservice, Härjedalskök, Storsjökök, Side System och Fors Industrier är några av de företag som medverkar i projektet Supply Chain i Jämtland/Härjedalen.

David Hällgren kommer att arbeta med företagen för att effektivisera deras supply chain. Projektet syftar till att minimera risker för industrin i regionen vad avser försörjning av inkommande material och komponenter.

Woolpower

Woolpower AB har sin bas i Östersund, där all utveckling och tillverkning sker, från garn till färdigt plagg av varma underställ och mellanlager. För Woolpower är det viktigt att leverera produkter som håller hög kvalité och som håller år efter år för användaren och på det sättet bidrar till minskad påverkan på miljön.

Rebecca Josefssons projekt
syftar till att minska andelen spill/defekt material ifrån Woolpowers produktion som idag går till förbränning och på så sätt bli mer cirkulära och minska avtrycket på miljön. Företaget ser också långsiktigt potential till att eventuellt samla in använda och utnötta plagg av slutanvändaren för att göra nytt garn av och producera nya plagg.

MeraSkog 

Projektinfo kommer snart. 

Högskolan Kristianstad

Kjellsson Logisitik och Transport AB

 • KTP Projektledare: Carl-Henric Nelsson
 • Processledare: Mats Åhlander
 • Kontakt på Företaget: Daniel Kjellsson
 • Akademisk coach: Emil Numminen
 • Affärscoach: Ej ännu tillsatt

KLT är ett modernt och snabbt växande logistikföretag, och kan som specialister ta hand om färska livsmedel och snabbt frysa ned i högeffektiva kyltunnlar för att sedan lagerhålla åt kunden. Företaget hyr även ut lokaler till företag och agerar som tredjepartslogistiker med personal och lagerhantering. Bolaget har både nya och äldre fastigheter som inrymmer olika verksamheter. De hanterar mycket livsmedelslager för både fryst, kylt, torrt och varmt. Dessa rum är lokaliserade bredvid varandra, vilket i stort innebär att de kyler och värmer lokaler samtidigt. KLT vill fortsätta vara ett modernt och innovativt logistikföretag och en attraktiv samarbetspartner med ett aktivt miljöansvar. Företaget har nyligen investerat i teknik för att erbjuda sina kunder tjänsten snabbupptining som innebär att frysta livsmedel snabbt tinas upp för att transporteras direkt till förädling som kylvara.

KLT:s verksamhet är en stor användare av energi, och ambitionen är att minska energianvändningen och därmed såväl miljöpåverkan som kostnader.

KTP-projektledaren Carl-Henric kommer att arbeta med att ge företagen en överblick och egen kontroll över energianvändningen för att se hur olika insatser eller investeringar påverkar minskningen av energianvändningen. Han kommer att titta på byggnaderna, maskinparken, köldmedier samt koldioxidutsläppen, för att företaget ska kunna fatta rätt investeringsbeslut och kunna ta fram mål kring miljö, miljöstrategier och policy.

Solhaga

 • KTP-projektledare – Markus Johansson
 • Processledare – Mats Åhlander
 • Akademisk coach – Eva Lövstål
 • Handledare på företaget – Marie Åkesson Meijer
 • Affärscoach – Ännu inte tillsatt

Solhaga Garden har utvecklats mycket under flera decennier. Ett stort flöde av växter, möbler, inredningsartiklar, trädgårdsdetaljer mm ingår i de 10000 artiklar som man saluför. Nu behöver de input kring hur de skall utvecklas hållbart strategiskt och energieffektivt. Då företaget själva varken har kompetens eller tid ser de ett KTP-projekt vara väldigt mycket värt.

Projektidén blir att skapa en helhetsbild av företaget i nuläget samt därefter i samråd med ägarna utveckla en tioårsplan för hållbar utveckling gällande byggnader, energiförbrukning, återvinning av värme och vatten. KTP-projektledaren driver detta projekt och tar initiativ i att ev engagera externa konsulter för kartläggning osv.

I arbetet ingår också att skapa en helhetsbild av verksamhetens nuvarande arbets- och logistiska flöden samt tillsammans med ägarna utarbeta en effektivisering av detta i en flerårsplan inkl eventuella nödvändiga investeringar.

Genarps Lådfabrik

Genarps Lådfabrik AB är ett företag som tillverkar och levererar förpackningslösningar – träemballage, lastbärare och tillbehör till emballering.

De har ett starkt fokus på hållbarhet och miljö; exempelvis arbetar de med återvinning av träemballage och lastbärare och det spill som blir i över i tillverkningsprocessen säljer de vidare till värmeverk.

Projektledare Edon Lushaku ska identifiera och föreslå möjliga energieffektiviseringsinsatser i företagets verksamhet. Han kommer även att ansvara för en översyn av företagets miljömål, ta fram nya mål samt förbättra deras befintliga.

Mårtensson Consulting / Balsgård

På testbädd Balsgård, (ägs till 90% av Mårtensson Consulting AB), kan start-ups och etablerade företag utveckla nya drycker och livsmedel med stöd av omfattande branschkunskap, erfarenhet och kreativitet. Via Balsgård Foodtech AB får företag tillgång till expertkunskap kring råvaror och stöd i affärs- och konceptutveckling till produktutveckling.

Det är av ett stort intresse för samtliga uppdragsgivare och kunder till testbädd Balsgård att ur ett hållbarhetsperspektiv, främst miljömässigt och ekonomiskt, optimera processdesignen för en minimerad energiförbrukning samtidigt som en hög kvalité på relevanta produktfunktioner i konsumentperspektiv upprätthålls.Det är just detta som projektledare Liam Wolter kommer att fokusera på under sitt projekt.

Mälardalens Högskola / Mälardalen Industrial Technology Center

ARHO

 • KTP Projektledare: Fredrik Lidström
 • Processledare: Anna Bird
 • Kontakt på Företaget: Jonas Ahl
 • Akademisk coach: Federico Pecora
 • Affärscoach: Christopher Sund

Arho är en firma som arbetar med robotlösningar, automation och autonoma lösningar. Arho har i dagsläget 22 personer som jobbar med robotsimulering, mekanisk verkstad, konstruktion, försäljning, projektledning och montering samt installation och igångkörning internt och externt.

KTP-projektet på Arho består av att förmedla en djupare kunskap om mjukvara till ett företag med stora kunskaper inom hårdvara. Då fler av företagets produkter samt kunder börjar kräva mer integrering av robotar i befintlig mjukvara är målet att bygga ett generellt system som ska kunna kommunicera med flera olika robottyper och i framtiden kunna kommunicera med ett affärssystem. Det är företagets vision att i framtiden kunna erbjuda mjukvarutjänster i sammautsträckning som de idag erbjuder hårdvara.

Projektledaren Fredriks ansvar är att leda och se till att KTP-projektet skrider framåt som det ska. Fredrik kommer också vara främsta kontaktperson när det kommer till projektet samt bedriva det mesta praktiska arbetet kring projektet.

EEPAB

EEPAB erbjuder ett affärsmässigt och personligt partnerskap för företag som vill ta sin elektronik till nästa nivå. Genom effektiva och innovativa arbetsmetoder skapar de största möjliga kundnytta utifrån varje företags unika förutsättningar och utmaningar.

Projektledaren Kim Tavakoli på EEPAB kommer att ha fokus på att leda utvecklingsarbetet att bygga en digital plattform för produktionsplanering samt för att uppdatera och förbättra planeringsmodulerna i Kundkontakt kommer att vara en viktig del i hennesarbete.

Recotech

Recotechs idé är att göra reparations- och tillverkningsteknik, som förut endast varit tillgänglig för flygmotorunderhåll, användbar och lönsam för flera typer av industriell verksamhet.

Projektledaren ska som produktansvarig utveckla marknadsbearbetningen för och utökning av sortimentet inom WingLift™ vilket är ett hållbart och kostnadseffektivt hanteringskoncept för att lyfta och flytta tyngre utrustningar eller containrar korta avstånd. Kunderna arbetar inom försvar eller FN:s hjälpinsatser men också företag som utrustar containers till mobila sjukhus eller andra ändamål.

Högskolan Dalarna / Högskolan i Gävle / Södertörns Högskola

Jondetech

 • Projektledare: Ulrika Wennberg
 • VD/Företagskontakt: Niklas Kvist, Anders Jansson
 • Akademisk coach: Janne Akander
 • Processledare: Ola Wiklund

Projektet är ett samarbete mellan Högskolan i Gävle och JonDeTech Sensors AB och leds av projektledaren Ulrika Wennberg.

Projektet ska resultera i att en prototyp av värmeflödestäthetsmätare inklusive kalibreringsverktyg som med hjälp av JonDeTechs unika sensor med nanoteknologi kan mäta värmeflöde med precision. Detta ska visas för JonDeTechs kunder i syfte att inspirera till att integrera deras sensor i nya typer av enheter, där det även ska vara möjligt att få ett utvecklingskit specifikt framtaget för kommersiella applikationer. Projektet genomförs på JonDeTechs lokaler på KTH Campus, där det även kommer att byggas en testrigg.

Flooré

 • KTP Projektledare: Fanny Högberg.
 • Företagshandledare: Lars Edfeldt.
 • VD: Emile Frantzen.
 • Akademisk Coach: Jan Akander, Gunilla Pettersson och Per Engstrand.
 • Processledare: Ola Wiklund.

Flooré är med sin patenterade och egentillverkade golvvärmeskiva den ledande leverantören av vattenburen golvvärme. Produkterna säljs genom byggmaterialhandeln i Sverige. Förutom detta går mer än hälften av Floorés omsättningen till export till länder i Europa. Golvvärmeskivorna består av aluminiumfoliebeklädda EPS-skivor (expanderad polystyren). Skivorna gör att bygghöjden inte behöver bli mer än 13 mm och lämpar sig därför extra bra för renoveringar. Systemet skapades 1990 genom ett utvecklingsprojekt med KTH ochhar sedan utvecklats.

KTP-projektet går ut på att finna ett fosilfritt material som kan ersätta EPS-skivorna, och leda till ett ekologiskt golvvärmesystem.

Luleå Tekniska Universitet / IUC Norr

Smart Recycling


KTP Projektledare: Peter Nilsson
Processledare: Maria Wallander
Kontakt på Företaget: Stefan Nordmark
Akademisk coach: Wiebke Reim
Affärscoach: Kristiina Starch Enman


Smart Recycling Norden AB har utvecklat ett system som optimerar processen för när containrar ska tömmas vilket gör att kunden tjänar pengar och minimerar sina CO2 avtryck. Smart Recycling Norden AB har som målsättning att växa på den europeiska marknaden och söker nu en projektledare som vill vara med och utveckla marknadsorganisationen inom Smart Recycling Norden AB. Mer information om Smart Recycling Norden: https://www.smart-recycling.se/

Peters uppdrag är att utveckla företagets marknadsorganisation. Målet med projektet är att han ska ta fram strategier, metoder och arbetssätt för att utveckla en marknadsorganisation med support och tjänster som kopplas till detta. Rollen som projektledare innebär ansvar för analys av marknadens behov och även utveckling av en marknadsplan. Marknadsplanen ska syfta till att tydliggöra vilka kanaler företaget ska kommunicera på. Arbetet kan även i viss mån innebära kreativa uppgifter som framställande och genomförande av mässor och event samt marknadsbearbetning.

Lundqvist Trävaru

Lundqvist Trävaru AB är ett norrländskt företag i expansion fyllt med framtidsvisioner. I dagsläget tillverkar företaget lättmonterade byggsatser i trä som levereras över hela Sverige. Genom flexibel produktion, hög kompetensnivå och ett unikt interaktivt webbaserat ritverktyg i 3D, där kunderna själva kan formge sin byggnad och få pris på både material och entreprenad direkt i webbläsaren, har Lundqvist Trävaru AB skapat sig en ställning som en av de ledande leverantörerna av byggsatser.

KTP-projektledaren kommer tillsammans med bolaget och dess samarbetspartners att utveckla byggsystem för effektiva, miljövänliga och prisvärda lösningar på byggprojekt för vilka de etablerade byggprocesserna inte är lämpliga.

Norrbottens Maskin och Industriteknik

Norrbottens Maskin och Industriteknik, NMI-teknik, är beläget i Kalix och utför tillverkning, bearbetning och service inom maskin, svets och montage till privatkunder, företag och industri och har ambitionerna att växa.

KTP-projektledaren kommer att driva den strategiska utvecklingen av bolagets produktions- och konstruktionsprocesser.

Rollen har en central funktion för utvecklingen av företaget och ansvarar för att driva arbetet med att bygga upp rutiner och arbetssätt för att både produktion och konstruktionsprocesser som är mer kundanpassad än det företaget idag kan erbjuda.

Fermeco

Fermeco är beläget i Piteå och är ett legotillverkande företag inom stålindustrin. Verksamheten omfattar konstruktion, tillverkning och montage av stålkonstruktioner till byggnader, byggnadssmide, licenssvetsning samt tillverkning och montage av byggnader i stål och plåt.
Företaget befinner sig i en generationsväxling och tillväxtresa.

KTP-projektledaren ska strategiskt kartlägga och analysera verksamheten och därefter föreslå möjliga energieffektiviseringsinsatser i företagets verksamhet. Rollen har en central funktion för företagets utveckling och för att skapa hållbar tillväxt. Målsättningen är att få en översyn av företagets miljömål och ta fram nya samt förbättra deras befintliga. En del av arbetet är att utveckla arbetssätt och metoder för EDP-analys på företagets produkter.

KTP Energi 2.0

Dala Massivträ AB

Dala Massivträ.png

KTP-projektledare: Anders Kratz
Processledare: Per Edén
Akademisk coach: Mats Rönnelid
Kontakt på företaget: Mattias Brännström
Vår KTP-projektledare Anders jobbar med att kartlägga kundernas behov, väsentlig information och tekniska lösningar ”förpackas” i en produkt som innefattar kunskap, modeller, anvisningar, driftanvisningar, egenkontrollhandlingar, certifikat, kostnadskalkyler och leveransvillkor med avtal. Anpassat till produkten skall även marknadsföringspaket tas fram och metoder för spridning av detta utvecklas.

Målsättningen med projektet är ökad medvetenhet och försäljning av Dala Massivträs produkter, då en trästomme ger en reduktion av klimatpåverkan med ungefär 40% jämfört med en "konventionell" betongstomme. 

Ockelbo Plastindustrier

Ockelbo.jpg

KTP Projektledare: Erik Olsson
Kontakt på företaget: Adam Andersson
VD: Thomas Lugnet
Akademisk Coach: Janne Akander
Processledare: Ola Wiklund
Företaget har positionerat sig som kvalitetsleverantör av vattenrutschbanor. Under 30 år har de konstruerat och installerat över 900 rutschbanor i 36 länder. De har lösningar för isolering av utomhussektioner och beräkning av energiförluster vid olika väderförhållanden.

Ett eget beräkningsverktyg har utvecklats och presentationen av resultat gjordes mer kundorienterad genom ett utvecklingsprojekt tillsammans med Linköpings Universitet under 2017/2018.

I projektledaren Eriks uppdrag ingår bland annat: 

1.Utveckla en energieffektiv vattenrutschbaneprodukt med tillhörande tillverknings- och produktionsteknik

2.Validering av företagets egna beräkningsverktyg framtaget med VINNOVA-medel

NORRDALA BYGG 

Norrdala Bygg.jpg

KTP Projektledare: Markus Tollsten
Företagshandledare: Pontus Johansson
Akademisk Coach: Carl Olsmats
Processledare: Marit SöderqvistNorrdala Bygg har som huvudsakligt verksamhetsområde att bygga prefabricerade hushuselement med trästomme i sin husfabrik i Älvdalen som de sedan själva monterar. Norrdala bygger främst i norra dalarna och Härjedalen, specialiserade på byggnader i fjällmiljö. Utöver det utförs andra invändiga byggarbeten på egna projekt och renoveringar mm. Projektledare Markus ska hjälpa Norrdala Bygg att digitalisera sitt arbetsflöde. Arbetet innebär att idefinitiera arbetsmoment där digitala hjälpmedel kan utnyttjas och implementera dessa i verksamheten. 

Din Elonbutik

Elon.png
KTP Projektledare: Anton Lindström
Företagshandledare: Daniel Erlandsson
Akademisk Coach: Johan Sonne
Processledare: Marit Söderqvist

Anton Lindströms projekt går ut på att skapa en utbildning för att säkerställa den kompetens som krävs för installation av ELONs produkter.

Det handlar om att se till att installatörer har tillräckliga kunskaper för att utföra en säker installation men också att all personal, både i butik och ute hos kund, ska kunna diskutera val av produkter utifrån hållbarhetsaspekter.

SELF CHECK