KTP-projekt

Pågående och genomförda projekt inom KTP

Pågående projekt

KTP SCIENCE 

Wireless P2P Technologies AB

 • KTP-projektledare: Bharath Shashidhar
 • Processledare: Per Edén
 • Akademisk coach: Kenneth Carling 
 • Kontakt på företaget: Iurii Voitenko

Wireless P2P Technologies AB (WP2P) forskar på och utvecklar egna trådlösa lösningar för sport, hälsa och tryggt samhälle, med stor inriktning mot 5G agenda, t.ex. autonoma självkörande fordon, drönare, robotar etc.

Under dagens förhållanden med snabbt växande antal trådlösa sensorer och prylar i det moderna samhället finns det ett stort behov av att tillhandahålla sömlösa, snabba och tillförlitliga integrationer för var och en av dem. När tekniken utvecklas och kostnaden sjunker blir fler kommersiella och industriella användningar av dessa teknologier möjliga, exempelvis IoT-sensorer och 5G, autonoma fordon, drönare, molntjänster etc. Problemet med denna tillväxt är att alla trådlösa tekniker bygger på radiolänkar (RF) för effektiv, robust och flexibel kommunikation mellan noderna, ibland i en mycket dynamisk miljö

Bharath kommer tillsammans med företaget och forskare från HDa att arbeta med mjukvarudefinierad radio (SDR) i kombination med maskininlärning (ML) och artificiell intelligens (AI), som ett sätt att ta itu med det störningsproblem som uppstår av det ökande antalet radiofrekvensberoende enheter. 

Corviva AB

 • KTP-projektledare: Linnea Claésson
 • Processledare: Marit Söderqvist
 • Akademisk coach: Alexis Rydell och Tina Forsberg
 • Kontakt på företaget: Victor Östling

I samarbete med Corviva jobbar vår KTP-projektledare Linnea inom KTP Science med att förbättra arbetsplatser och öka medarbetares engagemang. Det sker genom att med hjälp av forskning och digitala verktyg utveckla frågeställningarna i digitala enkäter inom området arbetsvetenskap. Håll span på det här spännande och viktiga projektet och vad det kan leda till!

 

BALUNGSTRANDS SÅGVERK

I det här uppdraget ska KTP projektledaren skapa en hållbar arbetsmiljöplattform baserat på aktuell lagstiftning samt utifrån företagets redan genomförda kartläggningar. Det handlar om att ta fram processer och styrande dokument som gör det lätt att göra rätt och det som är värdeskapande.

Målet är att säkerställa företagets systematiska arbetsmiljöarbete så att det på ett kvalitativt medvetet sätt bidrar till en god balans mellan produktions- och organisationsutveckling. 

SCANARC

 • KTP-projektledare: Filip Angwald
 • Processledare: Per Edén
 • Akademisk coach: 
 • Kontakt på företaget: Maria Swartling

ScanArc vill ta sig an och öka takten på teknikutvecklingen. Plasmageneratorn med tillhörande elsystem utgör en nyckelkomponent i tekniken. I projektledare Filips uppdrag ingår att hämta in och leverera kravspecifikationer till kunder, underleverantörer och slutanvändare i värdekedjan. Inköp, egen tillverkning, montering och ett omfattande testabete organiseras och utförs av projektledaren ihop med andra medarbetare på ScanArc.

FEAL AB

 • KTP-projektledare: Daniel Berglund
 • Processledare: Per Edén
 • Akademisk coach: 
 • Kontakt på företaget: Mats Sundstedt

FEAL har en ledande ställning som roducent av ramper för personer med funktionsnedsättning och uppkörningsramper av aluminium för transportindustrin. Projektledare Daniel kommer arbeta med produktutvekling utifrån ett design- och hållbarhetsfokus, med fokus på att leverera färdiga, attraktiva och värdeskapande produkter.

MOVEUM

 

KTP-projektledare: Johan Olsen
Processledare: Per Edén
Akademisk coach: Johan Borg
Kontakt på företaget:Stefan Andersson

Johan ska, med utgångspunkt från företagets SmartaHome-spisvakt Spisec AddOn, utveckla evidensbaserade hårdvaror och mjukvaror med AI/Ml-funktioner som gör skillnad för vårdpersonal, anhöriga och personer med demens eller demenssymtom.

 

CSI NORDIC

imageozii.png

KTP-projektledare: Carina Franzen Ähdel
Processledare: Per Edén
Akademisk coach: 
Kontakt på företaget: Per Carlsson

På CSI Nordic ska vår projekledare Carina kartlägga och analysera företagets nuvarande marknader för att kunna utveckla dessa. En viktig del är att hitta nya kundsegment, och framförallt ta fram marknadsföringsstrategier för att nå ut till nya kunder.

Vidare undersöks också potentialen för tilläggstjänster som utbildning, hållbarhetstjänster som t.ex. att detektera miljöfarliga ämnen. Kartläggningen och implementering görs både nationellt och internationellt och skall resultera i en affärsplan samt ett tillämpbart CRM-system.

 

Information om nedanstående projekt kommer snart

SACCI RYGGSÄCKAR 

 

KTP Energi 2.0 

Dala Massivträ AB

 • KTP-projektledare: Anders Kratz
 • Processledare: Per Edén
 • Akademisk coach: Mats Rönnelid
 • Kontakt på företaget: Mattias Brännström

Vår KTP-projektledare Anders jobbar med att kartlägga kundernas behov, väsentlig information och tekniska lösningar ”förpackas” i en produkt som innefattar kunskap, modeller, anvisningar, driftanvisningar, egenkontrollhandlingar, certifikat, kostnadskalkyler och leveransvillkor med avtal. Anpassat till produkten skall även marknadsföringspaket tas fram och metoder för spridning av detta utvecklas.

Målsättningen med projektet är ökad medvetenhet och försäljning av Dala Massivträs produkter, då en trästomme ger en reduktion av klimatpåverkan med ungefär 40% jämfört med en "konventionell" betongstomme. 

Ockelbo Plastindustrier

 • KTP Projektledare: Erik Olsson
 • Kontakt på företaget: Adam Andersson
 • VD: Thomas Lugnet
 • Akademisk Coach: Janne Akander
 • Processledare: Ola Wiklund

Företaget har positionerat sig som kvalitetsleverantör av vattenrutschbanor. Under 30 år har de konstruerat och installerat över 900 rutschbanor i 36 länder. De har lösningar för isolering av utomhussektioner och beräkning av energiförluster vid olika väderförhållanden.

Ett eget beräkningsverktyg har utvecklats och presentationen av resultat gjordes mer kundorienterad genom ett utvecklingsprojekt tillsammans med Linköpings Universitet under 2017/2018.

I projektledaren Eriks uppdrag ingår bland annat: 

1.Utveckla en energieffektiv vattenrutschbaneprodukt med tillhörande tillverknings- och produktionsteknik

 2.Validering av företagets egna beräkningsverktyg framtaget med VINNOVA-medel

NORRDALA BYGG 

bild Norrdala.jpg

 • KTP Projektledare: Markus Tollsten
 • Företagshandledare: Pontus Johansson
 • Akademisk Coach: Carl Olsmats
 • Processledare: Marit Söderqvist

Norrdala Bygg har som huvudsakligt verksamhetsområde att bygga prefabricerade hushuselement med trästomme i sin husfabrik i Älvdalen som de sedan själva monterar. Norrdala bygger främst i norra dalarna och Härjedalen, specialiserade på byggnader i fjällmiljö. Utöver det utförs andra invändiga byggarbeten på egna projekt och renoveringar mm. Projektledare Markus ska hjälpa Norrdala Bygg att digitalisera sitt arbetsflöde. Arbetet innebär att idefinitiera arbetsmoment där digitala hjälpmedel kan utnyttjas och implementera dessa i verksamheten. 

ELON

Uppdraget går ut på att skapa en utbildning för att säkerställa den kompetens som krävs för installation av ELONs produkter. Det handlar om att se till att installatörer har tillräckliga kunskaper för att utföra en säker installation men också att all personal, både i butik och ute hos kund, ska kunna diskutera val av produkter utifrån hållbarhetsaspekter.

SELF CHECK

imagex37z.png

 • KTP Projektledare: Erik Wijnbladh
 • Kontakt på företaget: Jens Nilsson
 • VD: Ulrica Björklind
 • Akademisk Coach: Åsa Svensson
 • Processledare: Marit Söderqvist

Uppdraget handlar om att utveckla företagets unika webbapp för lagstadgade egenkontroller till större och nya marknader. 

Projektet innefattar proaktivt idéarbete kring nya funktioner och koncept vilket tex. innebär att ta fram wireframes, mockups och design för alla typer av enheter, både mobila samt mindre mobila. Selfcheck jobbar lösningsfokuserat vilket innebär att utgångspunkten alltid är i kundens problemställning.

 

 

Information om nedanstående projekt kommer snart

MODULINE

TOVENCO

 

 

KTP Energi Sverige

Lundstams Återvinning

 • KTP Projektledare: Linus Theorell
 • Processledare: Gunnar Elmroth
 • Kontakt på Företaget: Mattias Marktin
 • Akademisk coach: Torbjörn Skytt
 • Affärscoach:

Lundstams Återvinning har en toppmodern robotsorteringsanläggning men ville se över sin energianvändning på resten av företaget. Linus har arbetat med en energikartläggning på Lundstams Återvinning och även lagt fram förslag på energieffektiviserande åtgärder. Projektet har förlängts för att ge Linus tid att söka investeringsstöd för vidare arbete.

KLT

KLT (Kjellssons Logistik och Transport)

 • KTP Projektledare: Carl-Henric Nelsson
 • Processledare: Fredrika Braw
 • Kontakt på Företaget: Daniel Kjellsson
 • Akademisk coach: Emil Numminen
 • Affärscoach: Ej ännu tillsatt

KLT är ett modernt och snabbt växande logistikföretag, och kan som specialister ta hand om färska livsmedel och snabbt frysa ned i högeffektiva kyltunnlar för att sedan lagerhålla åt kunden. Företaget hyr även ut lokaler till företag och agerar som tredjepartslogistiker med personal och lagerhantering. Bolaget har både nya och äldre fastigheter som inrymmer olika verksamheter. De hanterar mycket livsmedelslager för både fryst, kylt, torrt och varmt. Dessa rum är lokaliserade bredvid varandra, vilket i stort innebär att de kyler och värmer lokaler samtidigt. KLT vill fortsätta vara ett modernt och innovativt logistikföretag och en attraktiv samarbetspartner med ett aktivt miljöansvar. Företaget har nyligen investerat i teknik för att erbjuda sina kunder tjänsten snabbupptining som innebär att frysta livsmedel snabbt tinas upp för att transporteras direkt till förädling som kylvara.

KLT:s verksamhet är en stor användare av energi, och ambitionen är att minska energianvändningen och därmed såväl miljöpåverkan som kostnader.

KTP-projektledaren Carl-Henric kommer att arbeta med att ge företagen en överblick och egen kontroll över energianvändningen för att se hur olika insatser eller investeringar påverkar minskningen av energianvändningen. Han kommer att titta på byggnaderna, maskinparken, köldmedier samt koldioxidutsläppen, för att företaget ska kunna fatta rätt investeringsbeslut och kunna ta fram mål kring miljö, miljöstrategier och policy.

Solhaga

 • KTP-projektledare – Markus Johansson
 • Processledare – Mats Åhlander
 • Akademisk coach – Eva Lövstål
 • Handledare på företaget – Marie Åkesson Meijer
 • Affärscoach – Ännu inte tillsatt

Solhaga Garden har utvecklats mycket under flera decennier. Ett stort flöde av växter, möbler, inredningsartiklar, trädgårdsdetaljer mm ingår i de 10000 artiklar som man saluför. Nu behöver de input kring hur de skall utvecklas hållbart strategiskt och energieffektivt. Då företaget själva varken har kompetens eller tid ser de ett KTP-projekt vara väldigt mycket värt.

Projektidén blir att skapa en helhetsbild av företaget i nuläget samt därefter i samråd med ägarna utveckla en tioårsplan för hållbar utveckling gällande byggnader, energiförbrukning, återvinning av värme och vatten. KTP-projektledaren driver detta projekt och tar initiativ i att ev engagera externa konsulter för kartläggning osv.

I arbetet ingår också att skapa en helhetsbild av verksamhetens nuvarande arbets- och logistiska flöden samt tillsammans med ägarna utarbeta en effektivisering av detta i en flerårsplan inkl eventuella nödvändiga investeringar.

ARHO

 • KTP Projektledare: Fredrik Lidström
 • Processledare: Anna Bird
 • Kontakt på Företaget: Jonas Ahl
 • Akademisk coach: Federico Pecora
 • Affärscoach: Christopher Sund

Arho är en firma som arbetar med robotlösningar, automation och autonoma lösningar. Arho har i dagsläget 22 personer som jobbar med robotsimulering, mekanisk verkstad, konstruktion, försäljning, projektledning och montering samt installation och igångkörning internt och externt.

KTP-projektet på Arho består av att förmedla en djupare kunskap om mjukvara till ett företag med stora kunskaper inom hårdvara. Då fler av företagets produkter samt kunder börjar kräva mer integrering av robotar i befintlig mjukvara är målet att bygga ett generellt system som ska kunna kommunicera med flera olika robottyper och i framtiden kunna kommunicera med ett affärssystem. Det är företagets vision att i framtiden kunna erbjuda mjukvarutjänster i sammautsträckning som de idag erbjuder hårdvara.

Projektledaren Fredriks ansvar är att leda och se till att KTP-projektet skrider framåt som det ska. Fredrik kommer också vara främsta kontaktperson när det kommer till projektet samt bedriva det mesta praktiska arbetet kring projektet.

Jondetech

 • Projektledare: Ulrika Wennberg
 • VD/Företagskontakt: Niklas Kvist, Anders Jansson
 • Akademisk coach: Janne Akander
 • Processledare: Ola Wiklund

Projektet är ett samarbete mellan Högskolan i Gävle och JonDeTech Sensors AB och kommer att ledas av projektledaren Ulrika Wennberg.

Det ämnar att resultera i en prototyp av värmeflödestäthetsmätare inklusive kalibreringsverktyg som med hjälp av JonDeTechs unika sensor med nanoteknologi kan mäta värmeflöde med precision. Detta ska kunna visas för JonDeTechs kunder i syfte att inspirera till att integrera deras sensor i nya typer av enheter, där det även ska vara möjligt att få ett utvecklingskit specifikt framtaget för kommersiella applikationer. Projektet kommer till största del att äga rum på JonDeTechs lokaler på KTH Campus, där det även kommer att byggas en testrigg.”

 

Smart Recycling

 • KTP Projektledare: Peter Nilsson
 • Processledare: Maria Wallander
 • Kontakt på Företaget: Stefan Nordmark
 • Akademisk coach: Wiebke Reim
 • Affärscoach: Kristiina Starch Enman

Smart Recycling Norden AB har utvecklat ett system som optimerar processen för när containrar ska tömmas vilket gör att kunden tjänar pengar och minimerar sina CO2 avtryck. Smart Recycling Norden AB har som målsättning att växa på den europeiska marknaden och söker nu en projektledare som vill vara med och utveckla marknadsorganisationen inom Smart Recycling Norden AB. Mer information om Smart Recycling Norden: https://www.smart-recycling.se/

Peters uppdrag är att utveckla företagets marknadsorganisation. Målet med projektet är att han ska ta fram strategier, metoder och arbetssätt för att utveckla en marknadsorganisation med support och tjänster som kopplas till detta. Rollen som projektledare innebär ansvar för analys av marknadens behov och även utveckling av en marknadsplan. Marknadsplanen ska syfta till att tydliggöra vilka kanaler företaget ska kommunicera på. Arbetet kan även i viss mån innebära kreativa uppgifter som framställande och genomförande av mässor och event samt marknadsbearbetning.

EEPAB

Projektledaren på EEPAB kommer att ha fokus på att leda utvecklingsarbetet att bygga en digital plattform för produktionsplanering samt för att uppdatera och förbättra planeringsmodulerna i företagets affärssystem. Hen kommer att behöva förstå hela kartbilden av produktionsflödet, allt ifrån inkommande material, ta emot kundorder, registrera dessa i systemen samt föra en bra dialog med produktions-personal. Kundkontakt kommer att vara en viktig del i hens arbete.

 

Information om nedanstående projekte kommer snart

Lundqvist Trävaru

Flooré

 • KTP Projektledare: Fanny Högberg.
 • Företagshandledare: Lars Edfeldt.
 • VD: Emile Frantzen.
 • Akademisk Coach: Jan Akander, Gunilla Pettersson och Per Engstrand.
 • Processledare: Ola Wiklund.

Flooré är med sin patenterade och egentillverkade golvvärmeskiva den ledande leverantören av vattenburen golvvärme genom byggmaterialhandel i Sverige. Förutom detta går mer än hälften av Floorés omsättningen till export till länder i Europa. Deras golvvärmeskivor består av aluminiumfoliebeklädda EPS-skivor (expanderad polystyren). Skivorna gör att bygghöjd inte behöver bli mer än 13 mm och lämpar sig därför extra bra för renoveringar. Deras systemet uppkom genom ett utvecklingsprojekt år 1990 med Kungliga Tekniska Högskolan men har sedan utvecklas med fleras års erfarenhet.

KTP-projektet kommer gå ut på att finna ett fosilfritt material som kan ersätta EPS-skivorna, som sedan ska leda till ett ekologiskt golvvärmesystem.

Senast granskad: