KTP Energi Sverige

KTP Energi Sverige

KTP är en modell för att utveckla hållbar kunskapsväxling mellan akademi och näringsliv. Högskolan Dalarna arbetar sedan 2015 framgångsrikt med modellen för att stärka såväl akademin som befintligt näringsliv i regionerna. Modellen skall nu appliceras på fler lärosäten och regioner i projektet ”KTP Energi Sverige”.

”KTP Energi Sverige”  genomförs i samverkan med sex andra lärosäten och tre IUC-bolag runt om i Sverige.

30 nyexaminerade akademiker kommer få möjlighet att jobba som projektledare ute i näringslivet i delprojekt. Samtliga delprojekt inom KTP Energi Sverige skall fokusera på en övergång till koldioxidsnål ekonomi genom konkreta insatser inom energieffektivisering. Det kan handla om energieffektivisera den egna verksamheten till att energieffektiviseringen sker hos kund eller slutanvändaren.

Projektet pågår till och med år 2021.

Vad är KTP?

Samverkan mellan näringsliv och akademi

KTP-modell, förhållandet mellan nyutexaminerad akademiker, förtag, akademisk coach och affärscoach

KTP som samverkansmodell innebär att en nyutexaminserad akademiker på heltid genomför ett strategiskt kvalificerat utvecklingsprojekt hos ett företag i regionen i upp till två år. Det kan handla om produktutveckling, marknadsutveckling, processutveckling och energieffektivisering.

Under hela tiden medverkar Högskolan Dalarna eller Högskolan i Gävle med en akademisk coach, oftast en forskare samt en coach från näringslivet. Högskolorna kan bidra med labbresurser.

KTP-projektledaren erhåller marknadsmässig lön och företaget betalar hälften av personalkostnaderna. Resterande del finansieras med projektmedel,

Från rekrytering och genom hela projektet fram till avslut säkerställs respektive projekt av en processledare från någon av högskolorna.

Aktörer i projektet 

mälardalens högskola logotyp.pnghögskolan i gävle logotyp.pnghögskolan dalarna logotyp.pnghögskolan kristianstad logotyp.pngmittuniversitetet logotyp.pngluleå tekniska universitet.pngsödertörns högskola logotyp.pngindustriella utvecklingscentra iuc z-group logotyp.pngindustriellt utvecklingscentrum.png 

Finansiärer i projektet

europeiska unionen - europeiska regionala utvecklingsfonden logotyp.pngregion dalarna logotyp.pngregion norrbotten logotyp.pnglänsstyrelsen skåne logotyp.png

Tillväxtverket

Region Jämtland Härjedalen

Senast granskad: