Korta vägen - för dig som är utlandsfödd akademiker

2 min läsning
Korta vägen ska göra det lättare för utländska akademiker att komma ut på den svenska arbetsmarknaden. Samtidigt får arbetsgivare möjlighet att ta till vara deltagarnas kompetenser.
Korta vägen ska göra det lättare för utländska akademiker att komma ut på den svenska arbetsmarknaden.

Korta vägen är en skräddarsydd arbetsmarknadsutbildning för dig som är utländsk akademiker och vill ta vara på din kompetens samt öka dina chanser på den svenska arbetsmarknaden.

Utbildningen ger dig möjlighet att få ett arbete som stämmer överens med din examen/utbildning eller förbereder dig för högskolestudier om du behöver komplettera dina utländska kunskaper. 

Vill du gå kursen?

Det här ingår i utbildningen:

Akademisk svenska
Kartläggning av din akademiska kompetens
Yrkescoachning och akademisk vägledning
Arbetsplatsförlagd utbildning inom ditt utbildningsområde
Arbetslivsorientering, jämställdhet och svensk arbetsmarknad
Metodik, analys och källkritik
Yrkesspecifikt innehåll

Det är viktigt att du kan tillräckligt med svenska för att klara din praktik.

Kursinformation för nästa tillfälle:
Kursstart: 4 mars 2019 (preliminärt)
Studietakt: 100%
Studieort: Borlänge
Studieform: Teori och arbetsplatsförlagd utbildning
Behörighet: Examen eller minst två års studier från en utländsk högskola/universitet och inskriven vid din lokala arbetsförmedling
Mer information: Beslut om deltagande fattas av lokal arbetsförmedling

Informationsmöte 18 februari

Är du intresserad av att gå utbildningen och klarar kraven? Välkommen på informationsmöte.

Datum: 18 februari 2019 klockan 15.00
Plats: Korta vägens lokal i Dalarna Science Park, Forskargatan 3, Borlänge

Anmäl ditt intresse till din lokala arbetsförmedling.

Har du möjlighet att ta emot praktikanter?

Är du arbetsgivare och har möjlighet att ta emot praktikanter? Syftet med den arbetsplatsförlagda praktiken är att ge praktikanten en introduktion till sitt yrkesområde i Sverige och ge praktikanten referenser på sina förmågor. Det kan handla om allt från att bidra till en positiv stämning på arbetsplatsen till att utföra kvalificerade arbetsuppgifter.

Vad förväntas av praktikplatsen?

Varje praktikant ska ha en handledare på den arbetsplats där de gör sin praktik. Handledarens uppgift är att introducera praktikanten på arbetsplatsen och vara stöd till praktikanten i det dagliga arbetet. Innan praktikanten introduceras på praktikplatsen kommer handledaren, praktikanten och kontaktpersonen på Korta vägen överens om upplägget av praktiken, såsom arbetstider.

Under praktikperioden gör kontaktpersonen från Korta vägen praktikplatsbesök. Vi är måna om att praktikperioden ska bli så bra som möjligt för alla parter. Om det under praktiktiden uppstår frågor är ni alltid välkomna att höra av er till någon av oss på Korta vägen.

Försäkring och finansiering

Praktikanten får delta i alla arbetsuppgifter som handledaren bedömer lämpliga. Deltagare i arbetsmarknadspolitiska program är försäkrade genom Arbetsförmedlingen. Försäkringen omfattar såväl personskador som skador på arbetsplatsens utrustning och inventarier som orsakats av praktikanten. Praktikanterna har så kallat aktivitetsstöd eller etableringsersättning under kurstiden. Det utgår ingen ekonomisk ersättning till arbetsgivaren eller handledaren under praktiktiden.

Kontakta verksamhetsledare

070-338 89 03
Senast granskad: