Korta vägen

Korta vägen ska göra det lättare för utländska akademiker att komma ut på den svenska arbetsmarknaden. Samtidigt får arbetsgivare möjlighet att ta vara på deltagarnas kompetenser.

Har du möjlighet att ta emot praktikanter?

Är du arbetsgivare och har möjlighet att ta emot praktikanter? Syftet med den arbetsplatsförlagda praktiken är att ge praktikanten en introduktion till sitt yrkesområde i Sverige och ge praktikanten referenser på sina förmågor. Det kan handla om allt från att bidra till en positiv stämning på arbetsplatsen till att utföra kvalificerade arbetsuppgifter.

Vad förväntas av praktikplatsen?

Varje praktikant ska ha en handledare på den arbetsplats där de gör sin praktik. Handledarens uppgift är att introducera praktikanten på arbetsplatsen och vara stöd till praktikanten i det dagliga arbetet. Innan praktikanten introduceras på praktikplatsen kommer handledaren, praktikanten och kontaktpersonen på Korta vägen överens om upplägget av praktiken, såsom arbetstider.

Under praktikperioden gör kontaktpersonen från Korta vägen praktikplatsbesök. Vi är måna om att praktikperioden ska bli så bra som möjligt för alla parter. Om det under praktiktiden uppstår frågor är ni alltid välkomna att höra av er till någon av oss på Korta vägen.

Försäkring och finansiering

Praktikanten får delta i alla arbetsuppgifter som handledaren bedömer lämpliga. Deltagare i arbetsmarknadspolitiska program är försäkrade genom Arbetsförmedlingen. Försäkringen omfattar såväl personskador som skador på arbetsplatsens utrustning och inventarier som orsakats av praktikanten. Praktikanterna har så kallat aktivitetsstöd under kurstiden. Det utgår ingen ekonomisk ersättning till arbetsgivaren eller handledaren under praktiktiden.

Vill du gå kursen?

Ta vara på din kompetens och öka chansen på den svenska arbetsmarknaden. Korta vägen är en skräddarsydd arbetsmarknadsutbildning för dig som är utländsk akademiker och vill ta vara på din kompetens samt öka dina chanser på den svenska arbetsmarknaden.

Utbildningen ger dig möjlighet att få ett arbete som stämmer överens med din examen/utbildning eller förbereder dig för högskolestudier om du behöver komplettera dina utländska kunskaper. 

Det här ingår i utbildningen

  • Svenska språket och yrkessvenska
  • Kartläggning av din akademiska kompetens
  • Yrkescoachning och studievägledning
  • Arbetsplatsförlagd utbildning inom ditt utbildningsområde
  • Samhällskunskap och kulturhistoria
  • Samarbete och konflikter
  • Arbetsrätt

Det är viktigt att du kan tillräckligt med svenska för att klara din praktik.

Kursinformation för nästa tillfälle

Kursstart: 11 juni 2018
Studietakt: 100%
Studieort: Borlänge
Studieform: Teori och arbetsplatsförlagd utbildning.
Behörighet: Examen eller minst tre års studier från en utländsk högskola/universitet och inskriven vid din lokala arbetsförmedling.
Mer information: Beslut om deltagande fattas av lokal arbetsförmedling.

Informationsmöte 31 maj

Är du intresserad av att gå utbildningen och klarar kraven? Välkommen på informationsmöte.

Datum: Torsdag den 31 maj 2018, kl 15.00
Plats: Korta vägens lokal i Teknikdalen, Forskargatan 3, Borlänge.

Anmäl ditt intresse till din lokala arbetsfördelning.

Kontakta verksamhetsledaren
Senast granskad: