Korta vägen - för dig som är utlandsfödd akademiker

Korta vägen ska göra det lättare för utländska akademiker att komma ut på den svenska arbetsmarknaden. Samtidigt får arbetsgivare möjlighet att ta till vara deltagarnas kompetenser.
Korta vägen ska göra det lättare för utländska akademiker att komma ut på den svenska arbetsmarknaden.

Akademikerspåret Korta vägen

Syftet med utbildningen Korta vägen är att tillvarata deltagarnas erfarenheter och kunskaper och underlätta vägen in på arbetsmarknaden.

Nästa kurs på Korta vägen

Den som är intresserad ska ha en akademisk utbildning och vara registrerad som arbetssökande på Arbetsförmedlingen.

Det krävs anvisningsbeslut från Arbetsförmedlningen för att delta.

Kartläggningsvecka

3 augusti – 7 augusti 2020 (ID 242163)

Kursstart: 3 augusti, klockan 10.00 via Zoom

Yrkesinriktning

17 augusti 2020 – 19 januari 2021 (ID 242165)

Kursstart: 17 augusti, klockan 10.00 i sal 310 på Campus Borlänge.

Efter kursstart sker träffar via Zoom.

Studieinriktning

17 augusti 2020 – 9 februari 2021 (ID 242164)

Kursstart: 17 augusti, klockan 10.00 i sal 310 på Campus Borlänge.

Efter kursstart sker träffar via Zoom.

Har du möjlighet att ta emot praktikanter?

Är du arbetsgivare och har möjlighet att ta emot praktikanter? Syftet med den arbetsplatsförlagda praktiken är att ge praktikanten en introduktion till sitt yrkesområde i Sverige och ge praktikanten referenser på sina förmågor. Det kan handla om allt från att bidra till en positiv stämning på arbetsplatsen till att utföra kvalificerade arbetsuppgifter.

Vad förväntas av praktikplatsen?

Varje praktikant ska ha en handledare på den arbetsplats där de gör sin praktik. Handledarens uppgift är att introducera praktikanten på arbetsplatsen och vara stöd till praktikanten i det dagliga arbetet. Innan praktikanten introduceras på praktikplatsen kommer handledaren, praktikanten och kontaktpersonen på Korta vägen överens om upplägget av praktiken, såsom arbetstider.

Under praktikperioden gör kontaktpersonen från Korta vägen praktikplatsbesök. Vi är måna om att praktikperioden ska bli så bra som möjligt för alla parter. Om det under praktiktiden uppstår frågor är ni alltid välkomna att höra av er till någon av oss på Korta vägen.

Försäkring och finansiering

Praktikanten får delta i alla arbetsuppgifter som handledaren bedömer lämpliga. Deltagare i arbetsmarknadspolitiska program är försäkrade genom Arbetsförmedlingen. Försäkringen omfattar såväl personskador som skador på arbetsplatsens utrustning och inventarier som orsakats av praktikanten. Praktikanterna har så kallat aktivitetsstöd eller etableringsersättning under kurstiden. Det utgår ingen ekonomisk ersättning till arbetsgivaren eller handledaren under praktiktiden.

Kontakta verksamhetsledare

Senast granskad: