Korta vägen - för dig som är utlandsfödd akademiker
2 min läsning

Korta vägen ska göra det lättare för utländska akademiker att komma ut på den svenska arbetsmarknaden. Samtidigt får arbetsgivare möjlighet att ta till vara deltagarnas kompetenser.
Korta vägen ska göra det lättare för utländska akademiker att komma ut på den svenska arbetsmarknaden.

Akademikerspåret Korta vägen

Akademikerspåret Korta vägen syftar till att hjälpa dig som är arbetssökande akademiker in på den svenska arbetsmarknaden. Utbildningen riktar sig främst till nyanlända med akademisk utbildning, men den kan även vara aktuell för andra som står utanför arbetsmarknaden.

Utbildningen ger dig möjlighet att få ett arbete som stämmer överens med din examen/utbildning eller förbereder dig för högskolestudier om du behöver komplettera dina utländska kunskaper. 

Vill du gå kursen?

Det här ingår i utbildningen:

  • Akademisk svenska
  • Kartläggning av din akademiska kompetens
  • Yrkescoachning och akademisk vägledning
  • Arbetsplatsförlagd utbildning inom ditt utbildningsområde
  • Arbetslivsorientering, jämställdhet och svensk arbetsmarknad
  • Metodik, analys och källkritik
  • Yrkesspecifikt innehåll

Det är viktigt att du kan tillräckligt med svenska för att klara din praktik.

Nästa kurstillfälle

Informationsmöte för alla intresserade: Tisdag 15 oktober 2019, kl. 15.00 i Korta vägens lokaler i Dalarna Science Park, Borlänge

Efter en inledande kartläggningsvecka väljs antingen Korta vägen studieinriktning, eller Korta vägen yrkesinriktning.

Kartläggningsvecka: 11-15 november 2019

Kurs med yrkesinriktning: 2 december 2019 – 11 maj 2020

Kurs med studieinriktning: 2 december 2019 – 2 juni 2020

Studieort: Borlänge

Behörighet: Akademisk utbildning och registrerad som arbetssökande på Arbetsförmedlingen.

Mer information: Beslut om deltagande fattas av lokal arbetsförmedling

Kontakt

Välkommen att kontakta verksamhetsledare Anette Timmerlid om du har frågor: ati@du.se, 070-3388903.

Har du möjlighet att ta emot praktikanter?

Är du arbetsgivare och har möjlighet att ta emot praktikanter? Syftet med den arbetsplatsförlagda praktiken är att ge praktikanten en introduktion till sitt yrkesområde i Sverige och ge praktikanten referenser på sina förmågor. Det kan handla om allt från att bidra till en positiv stämning på arbetsplatsen till att utföra kvalificerade arbetsuppgifter.

Vad förväntas av praktikplatsen?

Varje praktikant ska ha en handledare på den arbetsplats där de gör sin praktik. Handledarens uppgift är att introducera praktikanten på arbetsplatsen och vara stöd till praktikanten i det dagliga arbetet. Innan praktikanten introduceras på praktikplatsen kommer handledaren, praktikanten och kontaktpersonen på Korta vägen överens om upplägget av praktiken, såsom arbetstider.

Under praktikperioden gör kontaktpersonen från Korta vägen praktikplatsbesök. Vi är måna om att praktikperioden ska bli så bra som möjligt för alla parter. Om det under praktiktiden uppstår frågor är ni alltid välkomna att höra av er till någon av oss på Korta vägen.

Försäkring och finansiering

Praktikanten får delta i alla arbetsuppgifter som handledaren bedömer lämpliga. Deltagare i arbetsmarknadspolitiska program är försäkrade genom Arbetsförmedlingen. Försäkringen omfattar såväl personskador som skador på arbetsplatsens utrustning och inventarier som orsakats av praktikanten. Praktikanterna har så kallat aktivitetsstöd eller etableringsersättning under kurstiden. Det utgår ingen ekonomisk ersättning till arbetsgivaren eller handledaren under praktiktiden.

Kontakta verksamhetsledare

070-338 89 03
Senast granskad: