KLOSS-Net

Högskolan Dalarna är sedan 2017 medlem i det nationella nätverket KLOSS-Net.
Representanter för KLOSS-Net

I detta nätverk samlas större delen av Sveriges lärosätes ansvariga för samverkan på ledningsnivå med syfte att skapa kollegialt erfarenhetsutbyte och gemensamma insatser för lärosätenas samverkan. Vice rektor för samverkan vid Högskolan Dalarna är lärosätets representant i detta nätverk. Sedan oktober 2018 ingår även Högskolan Dalarna i styrgruppen för KLOSS-Net tillsammans med Uppsala Universitet, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Malmö Universitet, Karolinska Institutet, Chalmers och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU).

Vill ni veta mer? Kontakta mig eller läs mer om Högskolan Dalarnas medverkan i KLOSS-Net.

Kontakt

Senast granskad:
Senast granskad: