Representanter för KLOSS-Net

I detta nätverk samlas större delen av Sveriges lärosätes ansvariga för samverkan på ledningsnivå med syfte att skapa kollegialt erfarenhetsutbyte och gemensamma insatser för lärosätenas samverkan. Högskolan Dalarnas samverkanschef är lärosätets representant i detta nätverk.

Vill ni veta mer? Kontakta mig eller läs mer om Högskolan Dalarnas medverkan i KLOSS-Net.

Senast granskad: