Interkulturellt Utvecklingscentrum Dalarna - IKUD
1 min läsning

IKUD är ett kompetenscentrum för att främja samverkan och samskapande mellan Högskolan och kommuner, landsting, myndigheter, civilsamhälle och företag. Centret ska även bidra till en vidareutveckling av forskningsbasen för utbildningar inom interkulturell utveckling - kunskap för ett gott samhälle.

Interkulturellt Utvecklingscentrum Dalarna (IKUD) är ett kompetenscentrum i samskapande med näringsliv och samhälle i frågor som berör interkulturella perspektiv.

IKUD erbjuder forskning och uppdragsutbildning för myndigheter, företag och civilsamhälle men också symposier, debattkvällar och konferenser med brett fokus på frågor som kulturmöten och kulturell mångfald, liksom kritiska perspektiv på samhällets nuvarande strukturer och tankesystem.

- Våra ledord är öppenhet, komplexitet, en demokratisk grundsyn och stor respekt för människors olikheter, säger Tomas Axelson verksamhetsledare för IKUD.

Verksamheten leds av IKUD-rådet med representanter från Högskolan Dalarna, Borlänge och Falu kommun, Länsstyrelsen Dalarna samt civilsamhällelig aktör. Ordförande i rådet är IKUDS verksamhetsledare.

Samverkansforskning

Pågående projekt

Dalarnas Bildningsförbund - Studieförbund som kontaktyta och inkludering (SFKI)

Daniel Fredriksson. Musiketnolog
E-post: dfr@du.se

Thomas Florén, universitetslektor ljud- och musikproduktion
E-post: tfl@du.se
Telefon: 023-77 82 05

Region Dalarna/Europeiska regionala utvecklingsfonden - Vägen in - plattform för strategisk integrationsutveckling

Anna Parkhouse, lektor i statsvetenskap
E-post: anhe@du.se
Telefon: 023-77 89 06

Ulf Hansson, statsvetenskap
E-post: uhn@du.se
Telefon: 023-77 86 75

Projekt Barn, nyanlända och litteraturläsning

Lovisa Berg, lektor i arabiska
E-post: lbg@du.se
Telefon: 023-77 85 16

Projekt Bildtolkning och kulturella koder

Solveig Malmsten, Fil. Dr., universitetsadjunkt i svenska språket
E-post: sml@du.se
Telefon: 023-77 81 60

Åsa Pettersson, lektor i bildproduktion
E-post: apt@du.se
Telefon: 023-77 81 97

Boglárka Straszer, universitetslektor i svenska som andra språk
E-post: bsr@du.se
Telefon: 023-77 80 86

Följeforskningsprojekt Interreligiöst råd i Borlänge

Tomas Axelsson
E-post: tax@du.se
Telefon: 023-77 82 76

Thomas Sedelius
E-post: tse@du.se
Telefon: 023-77 84 51

Jonas Stier
E-post: joi@du.se
Telefon: 023-77 86 20

Demokratiforskningsprojekt

Anna Parkhouse
E-post: anhe@du.se
Telefon: 023-77 89 06

Thomas Sedelius
E-post: tse@du.se
Telefon: 023-77 84 51

Lokal lägesbild extremism (LLE), Nationella samordnaren, Ludvika Kommun & Högskolan Dalarna

Jonas Stier
E-post: joi@du.se
Telefon: 023-77 86 20

Liselotte Frisk
E-post: lfi@du.se
Telefon: 023-77 81 01

DAVA Intercultural Session - Musik som interkulturell arena

Daniel Fredriksson
E-post: dfr@du.se

Totte Mattsson
E-post: som@du.se
Telefon: 023-77 83 86

Tomas Axelsson
E-post: tax@du.se
Telefon: 023-77 82 76


Avslutade projekt

Forskningsprojekt sociala risker med fokus på rasism och extremism

Heléne Olsson
E-post: hol@du.se
Telefon: 023-77 86 11

Sverre Wide
E-post: swi@du.se
Telefon: 023-77 80 53

Tomas Axelsson
E-post: tax@du.se
Telefon: 023-77 82 76

Utvärdering Kunskapshus Stockholm, Göteborg, Örebro, Borlänge

Tomas Axelsson
E-post: tax@du.se
Telefon: 023-77 82 76

Liselotte Frisk
E-post: lfi@du.se
Telefon: 023-77 81 01

Torsten Hylén
E-post: thy@du.se
Telefon: 023-77 82 48

Jonas Stier
E-post: joi@du.se
Telefon: 023-77 86 20

IKUD-råd

IKUD är placeras organisatoriskt inom Akademin för humaniora och medier. Verksamheten leds av IKUD-rådet.

Vetenskaplig ledare:

Jonas Stier, Professor interkulturella studier, Högskolan Dalarna

Ordförande IKUD-rådet:

Tomas Axelson, Docent i religionsvetenskap och verksamhetsledare IKUD

Ledamöter:

Alireza Akhondi, Integrationschef Vansbro kommun

Jonathan Block, Barn- och utbildningschef, Falu Kommun 

Maria Görts, Akademichef Humaniora och medier, Högskolan Dalarna

Fredrik Holm, Verksamhetschef, Borlänge kommun

Maria Jonsson, Arbetsmarknads- och integrationsförvaltningen, AIK, Falu Kommun

Marianne Omne Pontén, Ordförande Rädda barnen Dalarna

Sigrid Saveljeff, Samverkanschef, Högskolan Dalarna

Thomas Sedelius, Docent statsvetenskap, forskare, Högskolan Dalarna

Kajsa Sjösvärd, Funktionssamordnare för mänskliga rättigheter & folkhälsa Länsstyrelsen Dalarnas län                      

Anette Timmerlid, Ansvarig Korta vägen, Högskolan Dalarna

Lars Walter, Bildningschef, Borlänge kommun       

Pablo Vilches, Integrationschef Region Dalarna

Anna Wångmar, HR Manager, IKEA Borlänge

Uppdrag och mål

IKUD:s uppdrag och inriktning

 

Kontakt

Senast granskad: