Hälsa för unga

Ett hälsoprojekt i samarbete mellan Idrott- och hälsovetenskap på Högskolan Dalarna och Åvestadalskolan i Avesta kommun höstterminen 2019.

Ett projekt på Åvestadalskolan om

  • Logga Åvestadalskolanrörelse
  • kropp
  • mat
  • sömn
  • relationer
  • meningsfull tillvaro

I samarbete med Idrotts- och hälsovetenskap på Högskolan Dalarna.

23 september – Kick-off

Under den första hälsodagen/kick-off får eleverna ta del av projektets upplägg och de får en inblick i vad de kommer att vara med om under hösten. De får också träffa sina hälsocoacher och lär känna dem lite under dagen. Eleverna får också delta i hälsoinspirerande övningar tillsammans med sina hälsocoacher och de försöker formulera individuella hälsomål.

9 oktober – Hälsocoachande samtal student – elev

Under projektet kommer varje elev tillsammans med en hälsocoach (student) från Högskolan Dalarna formulera ett eller flera individuella hälsomål att sträva mot under terminen. Målen ska handla om någon del av elevens hälsa och vara tydliga så att det att bedöma om de uppnåtts i slutet av terminen. Målen utvärderas utifrån elevens självupplevda hälsa. Vid detta första samtal pratar eleven med sin hälsocoach om de individuella målen och hur det går att nå dessa.

23 oktober – Praktisk hälsodag om mat, kropp, sömn och relationer

Eleverna får här ta del av kunskap om betydelsen av ett hälsosamt förhållande till mat, till sin egen och andras kroppar, till sömn och till sociala relationer. Särskild uppmärksamhet ägnas åt relationen mellan hälsa och att uppleva meningsfullhet i tillvaron. Hälsodagen leds av hälsocoacherna och sker i grupp.

30 november – Hälsocoachande samtal student – elev

Vid det andra hälsocoachande samtalet följs elevens arbete med att nå hälsomålen upp.

6 november – Praktisk hälsodag om rörelse, motion och idrott

Eleverna får här ta del av kunskap om betydelsen av rörelse, motion och idrott men också om olika sätt att träna samt olika sätt att tänka kring sin egen och andras rörelse. Hälsodagen leds av hälsocoacherna och sker i grupp.

27 december – Avslutning

Avslutningen av projektet kommer att ägnas åt väva samman de olika delar av hälsa som presenterats och bearbetats under projektets gång. Ett tredje och avslutande hälsocoachande samtal sker under avslutningen. För de elever som fått vårdnadshavares tillstånd kommer detta tredje samtal att spelas in som intervju för att användas i rapporteringen av projektet. På eftermiddagen kommer eleverna att få ge synpunkter på projektet, såväl i diskussioner som genom utvärderande enkät. Dagen kommer att avslutas med hälsoinspirerande aktiviteter som leds av hälsocoacherna.

Återkoppling av projektets utvärdering till personal

Under vår- och hösttermin 2020 kommer projektet att utvärderas och rapporteras till Åvestadalskolans personal och elevers föräldrar.

Andreas.jpg
Andreas

Jakob.jpg
Jakob

Jens.jpg
Jens

Jonathan.jpg
Jonathan

Josefin.jpg
Josefin

Li.jpg
Li

Markus.jpg
Markus

Niklas.jpg
Niklas

Olivia.jpg
Olivia

 

Kontakt

Erik Backman
ebk@du.se

Senast granskad: