Energikompetenscentrum (EKC)

Energikompetenscentrum (EKC) samverkar med företag och omvärld för att utveckla hållbara lösningar inom energiområdet.

Plattform för energiomställning 

Energikompetenscentrum (EKC) är en plattform för att utveckla nya arbetsformer som förverkligar energiomställningen i Dalarna och världen. I Sverige står energisektorn inklusive transporter för 70 procent av de totala utsläppen av växthusgaser. Energiomställningen handlar i stort om att gå ifrån ett energisystem med hög andel fossil energi till ett energisystem baserat på förnybar energi, med mer resursnyttjande och cirkulära flöden.

Omställningen av energisystemet påverkar stora delar av samhället och berör människor i de allra flesta situationer. Därför behövs kunskap, kompetens och lösningar som ser till att framtidens samhälle blir ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart. Energikompetenscentrum (EKC) banar väg för utvecklingen som krävs, genom samarbeten mellan forskning och akademi, företag och offentliga aktörer.

Samarbeta med Energikompetenscentrum

  • möjlighet att testa nya idéer och produkter.
  • stöttning att välja fokus för innovation.
  • hjälp att utvärdera utvecklingsinsatser.
  • tillgång till kunskap från forskare och lärare vid Högskolan Dalarna.
  • kontakter med nationella och internationella aktörer inom energiteknik och regionala kluster.

En inspirerande mötesplats

Energikompetenscentrum (EKC) är den naturliga mötesplatsen för lärande, utveckling och samverkan mellan Högskolan Dalarna och företag eller andra organisationer som vill bidra till lösningar på stora samhällsutmaningar. SV_Cofunded_Interreg_POS.pngrd_liggande_medfinans.png

Senast granskad:

Kontakt

Senast granskad: