Energikompetenscentrum (EKC)

Energikompetenscentrum (EKC) är den naturliga kanalen för samverkan mellan Högskolan Dalarna och alla företag eller andra organisationer som vill arbeta med kunskapsöverföring, utveckling och innovation inom energisektorn.

Vår kunskapsbas utgörs av de forskare och lärare som finns inom forskningsområdet 
Energi och samhällsbyggnad
 vid Högskolan Dalarna. Vi har ett stort kontaktnät såväl inom som utanför högskolan som vi kan koppla in vid behov. Vi arbetar med att utveckla och nyttiggöra kompetens inom energisektorn genom att genomföra uppdrag, driva och delta i forsknings- och utvecklingsprojekt i samverkan med näringsliv och samhälle. Genom EKC vill vi förstärka Högskolan Dalarnas roll som resurs för omvärlden.

EKC verkar inom kunskapsområdet energieffektiv samhällsbyggnad i Dalarna och är en naturlig del av  Dalarna Science Park. Vårt syfte är att ha en samordnande roll och aktivt verka för att utveckla en fungerande och öppen regional innovationsarena inom kunskapsområdet. Våra samarbetspartners är Dalarnas kluster inom energisektorn, regionens näringsliv, Energikontor Dalarna och andra offentliga organisationer. Utöver det samverkar vi med andra universitet och nationella aktörer inom energiområdet. Kunskapsområdet omfattar både det tekniska och samhällsvetenskapliga fältet. Vår idé är att dessa båda världar tillsammans bidrar till att skapa en dynamisk innovationsarena med bästa förutsättningar för nya kunskapernya tankesätt och nya samarbetsformer!

EKC bjuder även in till seminarier, workshops, kurser och kunskapsdagar med olika teman för att främja erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning. Vår primära målgrupp för dessa aktiviteter är företag och verksamheter med koppling till energiområdet.

Har du och ditt företag eller din organisation en idé om hur vi kan samarbeta? Tveka inte att kontakta oss så kan utveckla dina idéer tillsammans!

EU-logga med texten "En investering för framtiden - Europeiska unionen - Europeiska regionala utvecklingsfonden"Region Dalarna-logga

Senast granskad: