Klimatförändringar och Hållbar turism i det Nya Normala: insikter från coronapandemin

Hur kan besöksnäringen lära för framtiden av de initiativ som gjorts under coronapandemin?
5 personer cyklar mountainbike i skogen
Fotograf: Per Eriksson

Målet med projektet är att samla in och utvärdera de initiativ och aktiviteter som utvecklats bland turismföretag under pandemin för att hantera hållbarhetsutmaningar även framåt, men som också kan leda till hållbara innovationer.

Projektet kommer att fokusera på två destinationer, Gotland och Dalarna, som representerar två olika typer av destinationer och som båda har utvecklat flera initiativ för att hantera pandemin.

Projektet sker i samverkan med Uppsala Universitet, Campus Gotland.

Projektledare: Ioanna Farsari, lektor turismvetenskap

Projektperiod: 2021

Finansiär: Tillväxtverket

Senast granskad:
Senast granskad: