Är naturturism något för Malingsbo Kloten att satsa på?
1 min läsning

Tillsammans med Samarkand AB och Smedjebackens kommun har en förstudie genomförts till syfte att presentera möjligheter till naturturism i Malingsbo Kloten.
Fören på en kanot på en spegelblank sjö med skog i bakgrunden vilken speglar sig i sjön

Tillsammans med Samarkand AB och Smedjebackens kommun har en förstudie genomförts till syfte att presentera möjligheter till naturturism i Malingsbo Kloten, som ligger i gränslandet mellan Örebro län, Dalarnas län och Västmanlands län.
Under veckan presenterades resultatet för deltagare från bland annat Smedjebackens kommun, Samarkand AB, intressenter i Malingsbo Kloten och Visit Dalarna, av Susanna Heldt-Cassel, Jonathan Yachin och Tobias Heldt från CeTLeR.
Slutsatserna från samarbetet visar att förutsättningar för utveckling av naturbaserade upplevelser finns i området. Samverkan med gemensamma målbilder är en förutsättning, behov av att utveckla infrastruktur samt klargöranden kring markanvändning likaså. Därtill behövs aktiva entreprenörer för att driva utvecklingen framåt. Presentationen avslutades med ett antal konkreta idéer om nästa steg mot ett utvecklat besöksområde.