CeTLeR - Centrum för besöksnäringsforskning
1 min läsning

CeTLeR arbetar med att utveckla och förmedla kunskap om besöksnäringen regionalt, nationellt och internationellt. Genom vår utbildning och forskning samt en öppen dialog med berörda aktörer och intressenter är vi med och skapar framtidens besöksnäring!
Fjällvandrare

CeTLer in English

CeTLeR- Centrum för besöksnäringsforskning är ett kompetenscentrum i samskapande med näringsliv och samhälle i frågor kopplade till besöksnäringen. Vårt fokus ligger på forskningssamverkan inom turism, evenemang, kultur och sport där vi arbetar regional, nationellt och internationellt.

Inom CeTLeR bedriver vi forskning och högre utbildning samt att vi bjuder in till seminarier, workshops, kurser och kunskapsdagar med olika teman för att främja erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning i frågor rörande besöksnäringen.

Film om vad CeTLeR  gör (mp4)

Broschyr om CeTLeR (pdf)

2019

2018

Vill du anmäla dig till vårt nyhetsbrev? Skicka ett mail till cetler@du.se

Forskningen inom turism och besöksnäring (tourism and leisure) handlar om analys av turismdestinationers utveckling, destinationsmarknadsföring, effekter av evenemang, turismnäringen som arbetsmarknad samt frågor som handlar om mobilitet och hållbar utveckling. Ett tema i forskningen är också kultur- och naturarv.  Forskningen fokuserar särskilt på frågor som rör utveckling av destinationer och besöksnäring i landsbygdsregioner och på mindre orter.

Våra forskningsprojekt utgår ofta från de utmaningar som regionens besöksnäring står inför. Studier har bland annat gjorts i samverkan med Peace & Love-festivalen i Borlänge, Classic Car Week i Rättvik och Svenska Skidspelen i Falun. Inom vilka vi studerat evenemangens ekonomiska effekter, besökares upplevelser och volontärers motiv till deltagande.


Inom CeTLeR finns pågående forskningsprojekt:


Avslutade projekt: sök i projektdatabasen

 
Publikationer

Lista över våra senaste publikationer

Här hittar du datum för vårens öppna seminarier (pdf)

Programmet uppdateras kontinuerligt

CeTLeRs verksamhet under de första tre åren, 2016-2019, finansieras i projektform av Högskolan Dalarna, Region Dalarna och EU. Kopplat till detta har vi en styrgrupp som är noga sammansatt och har till syfte att komma med inspel när det gäller den strategiska inriktningen av centret. Styrgruppen består till hälften av externa representanter och till hälften av interna medlemmar.

Externa representanter

John Armbrecht - Föreståndare Centrum för Turism, Göteborgs universitet

Robert Pettersson - Samverkanschef, Mittuniversitetet

Lotta Magnusson - Chef för strategisk utveckling, Visit Dalarna

Petra Lindberg - Programansvarig, Kurbits affärsutvecklingsprogram

Interna representanter:

Martin Johansson - Forskningsledare för forskningsprofilen Komplexa System- Microdata

Sigrid Saveljeff - Samverkanschef

Patrick Kenger - Akademichef, Akademin Industri och Samhälle

 

Medfinansiering Region Dalarna             

 

Medfinansiering EU

Kontakt

Susanna Heldt Cassel
Professor kulturgeografi
023-77 85 31
Maria Thulemark
Fil dr
023-77 89 61
Helen Holmquist
Univ adjunkt företagsekonomi
023-77 85 60
Senast granskad: