CeTLeR - Centrum för besöksnäringsforskning

2 min läsning
CeTLeR är Högskolan Dalarnas kunskapsplattform för kompetensförsörjning inom besöksnäringen.
Fjällvandrare

CeTLer in English

CeTLeR arbetar med att utveckla och förmedla kunskap om besöksnäringen regionalt, nationellt och internationellt. Genom vår utbildning och forskning samt en öppen dialog med berörda aktörer och intressenter är vi med och skapar framtidens besöksnäring!

Nyheter

Vill du anmäla dig till vårt nyhetsbrev? Skicka ett mail till cetler@du.se

Forskning

Forskningen inom turism och besöksnäring (tourism and leisure) handlar om analys av turismdestinationers utveckling, destinationsmarknadsföring, effekter av evenemang, turismnäringen som arbetsmarknad samt frågor som handlar om mobilitet och hållbar utveckling. Ett temai forskningen är också kul Forskningen fokuserar särskilt på frågor som rör utveckling av destinationer och besöksnäring i landsbygdsregioner och på mindre orter.

Våra forskningsprojekt utgår ofta från de utmaningar som regionens besöksnäring står inför. Studier har bland annat gjorts i samverkan med Peace & Love-festivalen i Borlänge, Classic Car Week i Rättvik och Svenska Skidspelen i Falun. Inom vilka vi studerat evenemangens ekonomiska effekter, besökares upplevelser och volontärers motiv till deltagande.


Inom CeTLeR finns pågående forskningsprojekt:

Hållbar turismsysselsättning i Sverige
Skogsbaserade upplevelser i Sverige och Norge
Entreprenörskap och innovationer i små turismföretag
Resursutvinning och Hållbara arktiska samhällen
Gruvindustrins kulturarv - resurs för hållbara samhällen
E-CUL-TOURS - Hantera kulturarv inom turism
Utökad samhällsekonomisk modell för hästnäringen
Utveckling och utvärdering av evenemang


Avslutade projekt: sök i projektdatabasen

 
Publikationer

Lista över våra senaste publikationer

Seminarier

Här hittar du vårt seminarieprogram för hösten 2018.
Det saknas fortfarande några poster i programmet och det måste därför ses som ett levande dokument

Medfinansiering

CeTLeRs verksamhet under de första tre åren, 2016-2019, finansieras i projektform av Högskolan Dalarna, Region Dalarna och EU. Kopplat till detta har vi en styrgrupp som är noga sammansatt och har till syfte att komma med inspel när det gäller den strategiska inriktningen av centret. Styrgruppen består till hälften av externa representanter och till hälften av interna medlemmar.

Externa representanter

John Armbrecht - Föreståndare Centrum för Turism, Göteborgs universitet

Robert Pettersson - Samverkanschef, Mittuniversitetet

Lotta Magnusson - Chef för strategisk utveckling, Visit Dalarna

Petra Lindberg - Programansvarig, Kurbits affärsutvecklingsprogram

Interna representanter:

Martin Johansson - Forskningsledare för forskningsprofilen Komplexa System- Microdata

Sigrid Saveljeff - Samverkanschef

Ann Edenhamn - Akademichef, Akademin Industri och Samhälle

 

Medfinansiering Region Dalarna             

 

Medfinansiering EU

Kontakt

Susanna Heldt Cassel
Professor kulturgeografi
023-77 85 31
Maria Thulemark
Biträdande universitetslektor
023-77 89 61
Helen Holmquist
Univ adjunkt företagsekonomi
023-77 85 60
Senast granskad: